Vill du arbeta som jourkvinna på Terrafem Göteborg?

Vi behöver dig i arbetet för kvinnors rätt mot mäns våld. Nu söker Terrafem Göteborg frivilliga kvinnor med utländsk härkomst som är intresserade av att arbeta inom Terrafem Göteborgs jourverksamhet. 

TERRAFEM GÖTEBORG är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

Terrafem Göteborg har jourverksamhet två timmar per dag måndag till fredag 15.00 – 17.00.  Efter att ha genomgått jourutbildningen, skall du som ideell jourkvinna kunna ge stöd och rådgivning till sökande kvinnor minst en gång i månaden 

Vi erbjuder dig grundläggande kvalificerad teoretisk utbildning, kontinuerlig handledning, praktisk utbildning och fortbildning minst en gång per termin. 

Höstens utbildning börjar den 20 september, anmäl dig senast den 17 september.  

Arbetet är ideellt och det är en mycket uppskattad verksamhet som ger dig stora kunskaper och fina meriter inför framtiden. 

Intresserad? 

Skicka in din intresseanmälan till infogoteborg@terrafem.org 

Har du fler frågor kontakta: 031 – 704 84 10

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug