Välkomna till ett rådslag mot transfobi - anmäl senast 17 april kl. 12.00

Datum: onsdag den 29 april

Tid: 9:00 – 15:00

Plats: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 2. Byggnaden har hiss

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering arbetar under 2015 med projektet 7 rådslag mot diskriminering, med finansiering från Västra Götalandsregionen. Syftet med detta projekt är att skapa former för samverkan, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan Västra Götalandsregionens rättspolitiska organisationer kring arbetet med att motverka diskriminering. Samarbetet ska förhoppningsvis resultera i en gemensam handlingsplan mot diskriminering, kring samtliga diskrimineringsgrunder. Denna handlingsplan ska arbetats fram under 7 olika rådslag om diskriminering och slutligen presenteras under MR-dagarna i Göteborg 9-10 november. Rådslagens målgrupper är Västra Götalandsregionens civilsamhälle, särskilt rättighetspolitiska organisationer.

I projektet ska 7 rådslag om diskriminering genomföras, ett rådslag för varje diskrimineringsgrund. Rådslagen genomförs i form av 7 heldagskonferenser. Under rådslagen ska deltagarna gemensamt arbeta fram en problemanalys gällande aktuell diskrimineringsgrund, samt en handlingsplan för förändring.

Rådslaget om diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck syftar till att motverka transfobi. Vilket innebär att det är utifrån denna utgångspunkt vi tar oss ann diskrimineringsgrunden. Du/ni behöver således inte ha några förkunskaper om Diskrimineringslagen och samtalet om diskriminering kan ske ur ett vidare perspektiv än just lagens juridiska mening.

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering bjuder din organisation till samtliga 7 rådslag för ett medvetet arbete kring samtliga diskrimineringsgrunder.

Vi vill skapa ett intersektionell samverkan och allians inom civilsamhället i vår region.

Anmäl deltagande (max två personer per organisation) och särskilda behov till paula.cardozo@gbgrc.se, senast fredag den 17 april kl. 12.00

Medverkan kostar 100 kronor per organisation och tillfälle. Betala in på bankgiro 759-9822. Mat och fika serveras.

Vill du veta mer om Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering kan du gå in på vår hemsida: gbgrc.se

Varmt välkomna!

Kontaktuppgifter: Paula Cardozo, projektledare paula.cardozo@gbgrc.se

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug