TRANS MED ERFARENHET AV FLYKT

(English translation below)

Den tjugonde november är det Transgender Day of Rememberance, det är den dag på året då vi riktar vårt fokus till våra transsyskon som inte längre är ibland oss, de syskon som på grund av samhällets transfobi och hat har blivit bragda om livet. Det är en tung dag, men det är en viktig dag då vi minns dessa individer, hyllar dem och höjer deras tystade röster.

Men tre dagar innan, den sjuttonde november är det andra röster vi ska höja. Då samlas vi på Frilagret för att lyssna på transpersoner som levt under ockupation, som flytt från sina hemländer, och som har erfarenhet av den Svenska asylprocessen och inhumana politik.

BEKRÄFTADE DELTAGARE: Maryan som kom till Sverige från Palestina i januari 2014. I Palestina studerade hon geografi och statsvetenskap men kunde inte längre bo kvar i sitt hemland eftersom hennes könsidentitet inte accepterades. Hon kunde, som hon själv säger, inte leva i fred. I Stockholm är hon lycklig och hoppfull om framtiden. Hör Maryan själv berätta sin historia och höja sin röst.

FLER DELTAGARE KOMMER ATT TILLKOMMA!

Tillgänglighet: Gratis inträde. Unisex toaletter, stor toalett. Inga trösklar i lokalen. Hörselslinga. Möjlighet till tolkar finns, både språk, syn- och hörseltolkar. Låt oss veta vad dina behov är - kontakta gärna emelie-casper.jacobsson@emmausbjorka.se

Vi bjuder på lättare snacks under eventet, och Frilagrets café är öppet för den som vill ha något matigare.

OBS: Samtalet kommer att hållas på engelska!

---- 

November 20th is Transgender Day of Rememberance, A day when we remember our siblings that are no longer with us. Siblings that have lost their lives because of the hatred against transpersons in our world. It’s a rough but important day when we remember these individuals and raise their silenced voices.

Three days before this, on November 17th we’ll listen to transpersons that are alive, people that have lived under occupation, fled their home countries and have experiences of Sweden’s asylum process and inhuman policy.

CONFIRMED PARTICIPANTS: Maryan whom came to Sweden from Palestine in January 2014. She studied geography and political science in Ramallah but, since her gender identity was not accepted, she had to flee. She says she couldn’t live in peace. She is happy in Stockholm and very hopeful about the future. Hear Maryan tell her story and raise her voice. 

Accessibility: Free of charge. Unisex toilets. Wheelchair accessible toilet. No thresholds. Hearing loop and interpreters available for different languages, sign language and visual descriptions. Let us know your needs - please, contact emelie-casper.jacobsson@emmausbjorka.se

NOTE: The discussion will be held in English. 

There will be light snacks for free, and Frilagret have a great café for those who are hungry!

 

Text och bild hämtat från detta facebook-event.

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug