Terrafem Göteborg anordnar utbildning


Terrafem behöver dig i arbetet för kvinnors rätt mot mäns våld!
Anmäl intresse senast 11 februari!

TERRAFEM GÖTEBORG är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Nu söker Terrafem Göteborg frivilliga kvinnor med utländsk härkomst som är intresserade av att arbeta inom Terrafem Göteborgs jourverksamhet.

Terrafem Göteborg har jourverksamhet två timmar per dag måndag till fredag 15.00 – 17.00.  Efter att ha genomgått jourutbildningen, skall du som ideell jourkvinna kunna ge stöd och rådgivning till sökande kvinnor minst en gång i månaden. Vi erbjuder dig grundläggande kvalificerad teoretisk utbildning, kontinuerlig handledning, praktisk utbildning och fortbildning minst en gång per termin.

Första utbildningstillfället är den 15 februari kl: 09.00–15.00:
PRAKTISK FEMINISM – ATT VARA JOURKVINNA med Katarina Bagavac, verksamhetsledare och jurist för Terrafem Göteborg. Det första utbildningstillfället består av två delar. Den första delen syftar till att lära känna, lita och stödja varandra i ert framtida arbete som jourkvinnor. Den andra delen handlar om Terrafem som organisation och hur man arbetar inom denna.

Läs mer om utbildningsprogrammet här

Arbetet är ideellt och det är en mycket uppskattad verksamhet som ger dig stora kunskaper och fina meriter inför framtiden.

Intresserad? Skicka in din intresseanmälan till infogoteborg@terrafem.org. Anmäl dig senast den 11 februari.

Har du fler frågor kontakta:
Katarina Bagavac Tel. 070 944 02 47

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug