TechSoup donerar teknik

TechSoup donerar teknik till idella organisationer. Organisationerna i den idéburna sektorn skapar ett omistligt värde i samhället genom att svara på utsatta människors behov och skapa en god social utveckling. Vi tror att dessa organisationer kan skapa större nytta och bli bättre i sitt arbete genom att bättre använda ny teknik. TechSoup kan bidra till detta genom att donera programvara, men också att få nya kunskaper.  

https://www.techsoup.se/

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug