Regnbågens sång - en film där HBTQ-seniorer berättar om sina liv och upplevelser

Regnbågens sång är en film av Nasrin Pakkho där HBTQ-seniorer berättar om sina liv och upplevelser. Filmen hade premiär i samband med Göteborgs International Film Festival 2014 och en visning av filmen har även anordnats för personer med intresse för äldrefrågor i Västra Götaland. Filmen har också visats på HBTQ-festivaler, bl.a. på West Pride och i Uddevalla Goes Gay.

Filmen har väckt intresse och efterfrågan är stor för att få möjlighet att visa filmen och diskutera ämnet på t.ex. äldreboenden och inom hemtjänst.

Syftet med filmen är inte bara att synliggöra begränsande normer i majoritetssamhället utan även visa på hur mångfacetterad hbtq-gruppen är samt ge ett historiskt perpektiv.
 
Filmen har producerats av Nasrin Pakhho Film och RFSL Göteborg med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, Tre Stiftelser och RFSL Förbundet.

Läs mer om filmen på RFSL Göteborgs hemsida!

Spelas just nu (vecka 8) på Hagabion!

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug