Maskrosbarn söker coacher i Göteborg!

Maskrosbarn söker dig som under minst 1 års tid vill vara kontaktperson i det vi kallar coachprogram. Du kommer ge stöd och vägledning till ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt.

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Maskrosbarn har sedan starten 2005 mött tusentals ungdomar på våra sommarläger, stödgrupper, ungdomsgårdar och internetstöd.

Beskrivning av uppdrag

Vi söker dig som under minst 1 års tid vill vara kontaktperson i det vi kallar coachprogram. Du kommer ge stöd och vägledning till ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. I rollen som kontaktperson blir du tilldelad 1-2 ungdomar som du har kontinuerlig kontakt med under ett år. Du träffar varje ungdom en gång per vecka, 1 ½ - 2 timmar varje gång. Som kontaktperson kommer du att arbeta utifrån tydliga mål.

Träffarna följer ett schema där varannan träff kretsar kring ett tema med tillhörande övningar som är framtagna för att säkra att uppsatta mål nås. Varannan träff fokuserar på bearbetande samtal utifrån barnens behov. Utöver träffarna förväntar vi oss att du lägger tid på handledning med Maskrosbarn, förberedelser samt rapportering varje vecka.

I uppdraget ingår även att delta under minst 2 torsdagskvällar per termin då vi har vår ungdomsgård Torsdagar@Maskrosbarn.

Att få stöd från en stabil vuxen är en otroligt viktig skyddsfaktor för ungdomar. Som kontaktperson är du med och förändrar unga människors liv.

Du får

coachutbildning

Utbildning i Maskrosbarns arbetsgruppmetod

Handledning av projektledare under årets gång

Möjlighet till fortsatt engagemang i föreningen

Årlig gemensam träff med alla engagerade i föreningen

Meriter för studie- och arbetsliv

Du som söker

Bor i Göteborg med omnejd (ungdomarna bor i Göteborg och i omnejd)

Du identifierar dig själv som maskrosbarn, du har växt upp med en missbrukande eller psykiskt sjuk förälder, det är ett krav då identifikation mellan ungdomar och ledare är mycket viktigt för oss.

Du har bearbetat dina egna problem och mår bra idag.

Du är en bra förebild för våra ungdomar.

Du är flexibel och osjälvisk.

Kan härbärgera och lyssna på problemen som ungdomarna har.

Det är en fördel om du

Har arbetat med ungdomsarbete tidigare, kanske inom skola, ungdomsgård eller gruppverksamhet

Studerar till eller är utbildad socionom, psykolog, fritidsledare eller liknande

Har erfarenhet av gruppverksamhet och stödsamtal

Obligatoriska delar av rekryteringen

 

Mer information på www.maskrosbarn.org

 

Sista ansökningsdag 1 november

 

Om du är intresserad så kolla in på här för mer information om uppdraget och hur du söker.

Bild från denna sida och text från denna sida

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug