Kvinnorätt till delaktighet och demokrati

SAMHÄLLSSCENEN, i serien Kvinnors organisering: Respekt för ”kultur” kan aldrig tillåtas gå före rättsfrågor. När kvinnors demokratiska rättigheter kringskärs, vilka motstrategier ökar dessa kvinnors möjligheter? Hur kan föreningslivet och starka kvinnoföreningar motverka mansdominans, fundamentalism och kvinnoförtryck? Vilka erfarenheter kan dras av olika kvinnorörelser?

Lena Bjurving rektor Kvinnofolkhögskolan i Göteborg

Amineh Kakabaveh (v) riksdagsledamot, ordförande Varken hora eller kuvad

Bernardita Nunez pedagog och verksamhetsledare Terrafem

Samtalsledare: Marianne Ericsson

 

10 November at 19:00–20:30

Plats: Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg

I projektet Kvinnors organisering, med stöd av Göteborgs stad.

Text och bild från denna sida och Facebook

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug