Kvinnokonventionen

Handbok om FN:s kvinnokonvention och Pekingplattformen - "Jämställdhet är en mänsklig rättighet"

Utdrag i bokens Förord:

"Jämställdhet är en mänsklig rättighet är namnet på den här handboken. Den handlar om kvinnors bristande tillgång till de mänskliga rättigheterna och hur det leder till ojämställda villkor världen över. Den handlar om FN:s kvinnokonvention och om Peking- plattformen. Två milstolpar i den globala kampen för rättvisa och jämställdhet. [...]

Ambitionen är att sätta in Kvinnokonventionen och Pekingplatt- formen både i ett historiskt sammanhang och hur de fungerar i vårt samhälle idag. Hur ser arbetet med kvinnors tillgång till de mänskliga rättigheterna ut i praktiken? Hur fungerar det på nationell och internationell nivå? Hur påverkar Kvinnokonventionen svensk jämställdhetspolitik?

Vilken koppling har myndigheten Diskrimineringsombudsmannen till konventionen? Hur arbetar frivilligorganisationer med de internationella överenskommelserna? Hur arbetar man ute i världen med Kvinnokonventionen och Peking- plattformen?"

Boken är producerad av UN Women nationell kommitté Sverige (tidigare UNIFEM Sverige) och för gratis nedladdning här! 

Kan också beställas av UN Women till en kostnad av 100 kr.

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug