Göteborgs konsthall utställning: "Märk linjen/Mark the line"

Göteborgs Konsthall inleder höstsäsongen med utställningen Märk Linjen.
Det är en internationell grupputställning som undersöker hur vi med linjens hjälp markerar territorier och tydliggör maktförhållanden. Linjen är och har varit ett uttryck för maktens strävanden att strukturera och indela. Kolonialmakterna delade upp Afrika med pennstreck och linjal. Gränsen drogs med hårda betonglinjer mellan Öst- och Västberlin. Barriärer som ska stänga ute löper både mellan Mexiko och USA och genom Västbanken. Linjen är både reell och abstrakt, konkret och diffus. Den är samtidigt en dröm och ett hot.

Liv Stoltz, en av curatorerna för utställningen säger:
”Det är mycket spännande att presentera ett flertal verk av konstnärer av yttersta världsklass. Det är angelägna budskap som konstnärerna för fram i en tid som präglas alltmer av växande politisk spänning, en mer aggressiv förhandling om nationella gränsdragningar och kulturella konflikter runt om i världen.”

I utställningen får vi en unik inblick i hur konstnärer både kan använda konsten som ett instrument till att närma sig sociala och politiska frågor – nästan som aktivister i sin konstnärliga handling – samtidigt som de även arbetar konstnärligt och poetiskt med ett reducerat bildspråk. Märk Linjen är en utställning som vill teckna och uppmärksamma linjens påtagliga närvaro i allas våra liv.

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla | Francis Alÿs | Janine Antoni 
Leonor Antunes | Gillian Dyson | Mona Hatoum | Sigalit Landau 
Runo Lagomarsino | Bruce Nauman | Fred Sandback
Curators: Mikael Nanfeldt, chef Göteborgs Konsthall och Liv Stoltz, intendent Göteborgs Konsthall

Utställningen hade premiär den 18 oktober i år och håller på till den 11 januari 2015.

Konsthallens öppetider:
tisdag och torsdag 11-18
onsdag 11-20
fredag-söndag 11-17

här! hittar du en introduktionsvideo till temat i utställningen
(Text hämtad härifrån!)

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug