Göteborgs FN-förenings genusgrupp håller feministisk bokcirkel i höst!

 GENUSGRUPPENS FEMINISTISKA BOKCIRKEL

Varannan torsdag träffas genusgruppens bokcirkel för diskussioner om jämlikhet, feminism och genus i relation till en vald bok, och för att fika såklart! Just nu läser vi Ain't I a woman av bell hooks. 
Om du är intresserad av att hoppa på bokcirkeln skicka ett DM eller maila till Genusfngbg@gmail.com. Alla är välkomna! OBS bokcirkeln är på engelska.

FEMINIST BOOK CLUB WITH THE GENDER GROUP
Every other Thursday the gender group's book club meet and discuss equality, feminism and gender in relation to a chosen book, and for fika! Right now we are reading Ain't I a woman by bell hooks. If you are interested to join, send us an DM or an email to Genusfngbg@gmail.com. Everyone is welcome!

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug