Föreslå pristagare till jämlikhetspriset 2016!

För ett år sedan bildades stiftelsen Jämlikhetsfonden. Årligen kommer två priser delas ut: dels ett stort Jämlikhetspris på etthundratusen (100 000) kronor som går till en organisation, exempelvis en fackklubb, kommun eller kooperativ som i praktiken har visat hur det kan gå till att minska ekonomiska och sociala klyftor. Ett Hederspris på tiotusen (10.000) kronor kommer också att delas ut till en person som bidragit till att ge spridning åt jämlikhetsidén. 

Ange vem du är som föreslår (mailadress) och motivera kort ditt förslag, markera Stora priset eller Hederspriset! 

Den 4 oktober 2015 på Jämlikhetsdagen delades det första Jämlikhetspriset på 100 000 kronor ut till Ljuders Nickelsilverfabrik, ett sedan 35 år medarbetarägt och demokratiskt styrt företag inom metallindustrin. Hederspriset tilldelades författaren Per Molander för boken Ojämlikhetens anatomi. Vi har en lista med redan föreslagna kandidater, men vill ha in många fler.

I styrelsen sitter representanter för arbetsliv, kulturliv och samhälle. Styrelsen består av: Per Sundgren (ordförande), Nina Björk (författare), Ingela Edlund (LOs andre vice ordf), Johan Lindholm (ordf Byggnads), Gustaf Arrhenius (professor och chef för Institutet för Framtidsstudier), Heléne Pettersson (riksdagsledamot S) samt Gordon Hahn (ordf Coompanion Sverige). 

Mejla ditt förslag till:

Persundgren40@gmail.com 

Daniel.Suhonen@katalys.org

 

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug