Föreläsningar som riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet

Vill du att dina elever ska få mer kunskap och förståelse för hur hur det kan vara att växa upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk? Välkommen att boka denna inspirerande föreläsning som har fokus på förändringsmöjligheter och unga människors kraft. Sedan 2006 har vi mött över 40 000 elever i grund- och gymnasieskolor med denna föreläsning.

Under föreläsningen berättar vi om vår egen uppväxt tillsammans med en missbrukande eller psykiskt sjuk förälder och försöker förklara och beskriva de känslor och tankar som många ungdomar har, som växer upp i utsatta hemsituationer. Vi beskriver vår egen resa till att må bra, släppa kontrollen över våra föräldrar och inse att vi har rätt att må bra, trots att våra föräldrar mår väldigt dåligt. 

Vi berättar också om vår väg genom organisationen och hur maskrosbarn arbetar i olika former av stödinsatser och ger tips på andra stödinsatser för unga, som kommunens stödgrupper, ungdomsmottagning etc.

Föreläsningen kommer att väcka känslor hos era elever, därför vill vi att det alltid är minst en personal från skolan under föreläsningen. Bjud gärna in skolsköterska eller skolkurator.

Nu erbjuder vi ett antal kostnadsfria föreläsningar i och med uppstarten lokalt i Göteborg! För bokning eller frågor maila goteborg@maskrosbarn.org.

 

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug