Enkät om idén om en feministfond - bidra med vad du tycker!

Projektet O/organiserad feminism? har som syfte att stärka lokal feministisk organisering genom att kartlägga hinder och identifiera möjliga lösningar och metoder. Stärkt organisering inom det feministiska civilsamhället och kvinnorörelsen är grundläggande delar av att uppnå målen om jämställdhet och en levande demokrati. Projektet drivs av Malmös Jämställdhetsbyrå. 

Just nu sprider de en enkät om idén om en feministfond.

- "Vi vill ha input från andra feminister om vad de tycker om idén och vilka vinster/utmaningar de ser. Det är inte bundet till Malmö, utan vi försöker sprida den så brett som möjligt."

Här hittar du enkäten

Det metod-kit som projektet tog fram under sitt första år hittar du här

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug