"Det finns stunder"

"Det finns stunder" är ett utbildningsmaterial om kvinnor med funktionsnedsättningar utsatta för våld. Det syftar till att genom film och öv­ning­ar öka kun­ska­pen om våld mot kvin­nor med funk­tions­ned­sätt­ning. Med ökad kun­skap ökar också möj­lig­he­ter­na att se, agera och möta kvin­nor ut­sat­ta för våld.

Utbildningsmaterialet är framtaget av Amphi Produktion på uppdrag av och i samarbete med Utvecklingscentrum Utvecklingscentrum Dubbel Utsatt, Bräcke Diakoni. Filmprojektet finansierade med medel från Allmänna Arvsfonden.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning har länge varit ett osynligt problem. Studier visar att dessa kvinnor är i minst lika hög grad utsatta för våld i nära relationer som kvinnor generellt. Däremot är stödet begränsat.

Materialet kan användas under en utbildningsdag eller till exempel i samband med andra möten på arbetsplatsen. Övningarna är lätta att genomföra och materialet ger stöd till ledaren i form av tips och konkret fakta.

Titel: Det finns stunder
Framtaget av: På uppdrag av: Amphi Produktion på uppdrag av Utvecklingscentrum Dubbel Utsatt, Bräcke Diakoni
Regi: Ylva Gustafsson och Anna-Carin Andersson
Finansiering: Arvsfonden
Produktionsår: 2012
Filmens längd: 28 minuter (5 kortfilmer)
Utbildningsmaterial: 30 sidor
Undertexter: svenska, engelska, finska, norska, spanska, svensk syntolkning
Pris: 750 kr exkl. moms och frakt. Vid köp av tre eller fler ex: 450 kr/st exkl. moms och frakt
Materialet kan beställas här: http://amphi.se/material/det-finns-stunderHär är ett uttrag från filmen om Afsoon.

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug