BRYT!

BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Bryt! är RFSL Ungdom och Forum för levande historias, otroligt populära metodmaterial som hittills spridits i över 25 000 exemplar. Det som skiljer Bryt! från många andra metoder är att man fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. 

Frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen är viktiga. Den tredje upplagan av metodmaterialet Bryt! är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet.


Du kan hitta bryt i RFSL Ungdoms webbshop

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug