MR-LABBET

MR-LABBET

MR-Labbet är ett socialt innovationslabb för att ta fram digitala lösningar för arbetet med mänskliga rättigheter.

Ett socialt innovationslabb är ett sätt att ta sig an komplexa samhällsutmaningar. Precis som vi har kemiska labb för att lösa kemiska utmaningar och tekniska labb för att lösa tekniska problem, har sociala labb skapats för att ta sig an sociala, politiska och miljömässiga samhällsutmaningar.

MR-Labbet fokuserar på samhällsutmaningar som har med mänskliga rättigheter att göra. Digitaliseringen och den allt snabbare teknologiska utvecklingen har inneburit stora förändringar i vårt samhälle och hur vi lever våra liv. Därför handlar MR-Labbet just om att utveckla digitala lösningar för att främja mänskliga rättigheter.

MR-Labbet finansieras av Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter och pågår under 2016. 

Labbgruppen träffas var tredje vecka under hela våren. Processen kommer ledas av Nora Oleskog Tryggvason som är projektledare för MR-Labbet. Mattias Rydström är praktikant hos Agenda: Jämlikhet och kommer också hjälpa till under våren. Vi kommer arbeta med att dokumentera arbetet i Labbet och samla erfarenheterna för att andra ska kunna använda sig av dem om de vill starta egna innovationslabb för att ta sig an sociala utmaningar.

Kontakta gärna Nora om du har några frågor!
nora@agendajamlikhet.se
Tel: 0762624120

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug