Winnet Västra Götaland

Winnet Västra Götaland är ett projekthus som arbetar med jämställdhet på olika sätt. Vi ett Regionalt Resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling. I stort är verksamheten inriktad på att arbeta med kvinnor för kvinnor av den enkla anledningen att det på flera olika områden råder en ojämställdhet som missgynnar kvinnor.

Vi arbetar för att vi skall uppnå det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I nuläget driver vi projekt inom områden som entreprenörskap, karriär och kompetensutveckling samt jämställdhet och tillgänglighet.

Läs mer om vårt arbete på vår hemsida!