Transföreningen FPES

Transföreningen FPES är en landsomfattande förening för transpersoner av alla slag och för dem som sympatiserar med transpersoner. Lokalavdelningen Västra Götaland har ett trettiotal medlemmar, de flesta i Göteborg och dess närhet.

Vårt syfte är att förbättra situationen för transpersoner inom ramen för arbetet för mänskliga rättigheter – dels inåt, genom att vara en stödförening för transpersoner och deras anhöriga - dels utåt, genom  information och genom att samarbeta med myndigheter och organisationer. Eftersom många av våra medlemmar inte är öppna sker en hel del av vår verksamhet s.a.s. i det fördolda.

Verksamheten i Västra Götaland består av månadsträffar, rådgivning samt föredrag av några aktivister inför myndigheter, organisationer och grupper. Det är också vi som organiserar T-tältet på West Pride. Vi är representerade i Göteborgs Stads och VG-regionens HBTQ-råd.

Medlem kan den bli som är transperson eller sympatiserar med transpersoner. Medlemsavgiften är f.n. 100 kr. Ansöknings- och kontaktformulär finns på vår hemsida.  Där finns också utförlig information om trans och länkar till andra sidor med liknande innehåll.

Kontaktperson för FPES i Göteborg är Angelica Löwdin, tel. 031 – 84 56 65, e-post angelica.lowdin@outlook.com