Staden är Din

Vi är ett kreativt kollektiv som utmanar segregationen i Göteborg. Vi har under projektåret 2015 utnyttjat hela staden som vår arena. Vi använder hiphopkulturen och kunskap för att skapa opinionsbildning och förändring. Vi tror att mer kunskap om staden leder till ett rikare kulturliv, ett större nätverk och bättre förutsättningar att ta del av de möjligheter som tillhör oss alla.

Det övergripande målet med Staden är Din är att genom positiva sammanhang skapa möten över stadsdelsgränserna och på så sätt öka gemenskapen och utmana fördomar i staden. Vi tror på den nya generationen och vi vill skapa bättre förutsättningar för den. Vi vill att staden skall vara till för alla oavsett postnummer eller hudfärg.

Vi har under 2015 haft en turnerande träningsgrupp i breakdance, en föreläsningsserie med forskare och aktivister inom antirasism samt haft öppna events i staden. Förutom detta föreläser vi i projektgruppen om frågor som rör segregation, strukturell rasism eller hur man kan använda kultur för att skapa social mobilisering och förändring.

Vill man stötta Staden är Din kan man komma på våra events, föreläsningar eller anlita oss till att föreläsa eller anordna events.

Vi finns på Facebook som Staden är Din samt på instagram @stadenardin