HBTQ-studenter Göteborg - LGBTQ Students Gothenburg

HBTQ-studenter Göteborg är en lokalavdelning i SFQ, Sveriges förenade HBTQ-studenter. Det är en förening för alla studenter och anställda på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som vill se en utbildning, studie- och arbetsmiljö som är fri från heteronormativitet, cisnormativitet och andra förtryckande strukturer. HBTQ-studenter Göteborg vill även förbättra HBTQI-kompetensen inom klientorienterade utbildningar som till exempel lärarutbildningen.

HBTQ-studenter Göteborg håller event där studenter kan umgås, exempelvis fika eller biobesök. Vi bedriver även lobbyarbete och håller föreläsningar/workshops om antidiskriminering och normkritik.

Medlemskap kostar 50 kr per kalenderår och du kan anmäla dig här. En behöver inte vara medlem för att komma till ett event.