Riksföreningen Stoppa Mäns Våld mot Kvinnor - RSK

 

RSK - Riksföreningen Stoppa Mäns Våld mot Kvinnor är en ideell, politisk och religiöst obunden förening, som jobbar i förebyggande syfte. Vi arbetar med förmedling av kunskap och information till skolor, allmänhet, företag och myndigheter om mäns våld mot kvinnor och barn, med riktade utbildningsinsatser och föreläsningar.

Föreningen bidrar med ekonomisk hjälp till kvinnor och barn vid akuta behov.

Föreningens vision är nolltolerans för mäns våld mot kvinnor.

Vi finns på Facebook och Twitter.

Gå också gärna in och läs mer på vår hemsida!