Nätverket 50/50

Nätverket 50/50 är ett växande nationellt nät av organisationer som verkar för balans och jämvikt på och runt musikscenen i hela Sverige. För att nå dit behöver medvetenheten öka på många plan: medvetenheten om hur unga bjuds in till musikundervisning och cirklar, om vilka artister som ligger längst upp i arrangörernas kontaktlistor, vilka ljudtekniker som bokas, vilka musikledare som anställs. Och varför. Det ”självklara” kan behöva förändras. Nätverket 50/50 finns för att initiera och stödja dessa processer, både inåt och utåt.

Nätverket fungerar idag som en nationell öppen plattform för att utveckla metoder och att sprida våra erfarenheter inom dessa frågor. Nätverket verkar för implementering, utveckling, opinionsbildning och utbildning i frågan ’en jämställd musikscen’. De har arrangerat allt ifrån paneldebatter till konserter, sammanställt listor på musiker till bokningsbolag samt utfört lobbyarbete.

Medlemmarna i Nätverket 50/50 består idag av dessa 11 organisationer/föreningar/grupper som alla verkar för en jämställd musikscen: ABF, Bilda, Jämställd Festival, Kulturens, Kultur Ungdom, Make Equal, NVB, Sensus, Simba, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill du veta mer eller är er organisation/förening/verksamhet intresserad av att gå med? Gå in på vår hemsida och Facebook-sida