MR-Piloterna

MR-piloterna är ett kooperativ av människorättsvetare som arbetar för ett samhälle där mänskliga rättigheter främjas, skyddas och respekteras, utan någon form av diskriminering. Detta gör vi genom att höja kunskapen om mänskliga rättigheter och hur en organisation kan använda sig av dessa rättigheter som ett verktyg i sitt dagliga arbete, d.v.s. arbeta människorättsbaserat. Att arbeta människorättsbaserat innebär att arbeta normkritiskt och intersektionellt utifrån rättighetsartiklarna. 

Vi erbjuder: 

  • Utbildningar om mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt – både grundutbildningar och mer avancerade och verksamhetsanpassade kurser.
  • Utvärderingar ur ett rättighetsperspektiv – resultat- och processutvärderingar samt följeforskning.
  • Processtöd i ett människorättsbaserat arbetssätt – stöd i arbetet med organisationsutveckling, policies, värdegrundsarbete, jämställdhets- och mångfaldsplaner m.m. 
  • Research – förstudier, nulägesanalyser m.m.

MR-piloterna arbetar även med påverkansarbete bl.a. genom vår blogg – Människorättsbloggen – samt Facebook och Twitter. Vi driver också egna projekt inom området mänskliga rättigheter och är öppna för projektsamarbeten.

Hör gärna av er om ni är intresserade av någon av de tjänster vi erbjuder eller om ni vill samarbeta med oss. Följ även gärna vårt arbete – och interagera med oss – via sociala medier!  

Twitter Facebook