KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning

KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning - är ett specialbibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek. Här finns litteratur om kvinno- och genusforskning liksom arkivmaterial från enskilda kvinnor och kvinnoorganisationer.

Biblioteket grundades 1958 av Asta Ekenvall och Rosa Malmström, som var bibliotekarier på Göteborgs UB, samt Eva Pinéus, ordförande för göteborgsavdelningen av Fredrika Bremer-förbundet. Deras mål var bland annat att göra det lättare att hitta litteratur om kvinnor och kvinnors förhållanden och att underlätta för kvinnliga forskare att publicera sin forskning.

Idag är KvinnSam en av de största institutionerna i sitt slag i Europa. Vi producerar flera databaser, varav KVINNSAM är den största. I specialdatabaserna GENA och GREDA kan man söka svenska avhandlingar med genusperspektiv respektive svenska genusforskare.

Våra sex kvinnohistoriska portaler belyser olika aspekter av svensk kvinnohistoria, exempelvis kampen för rösträtt och utbildning och 1960- och 1970-talens kvinnohistoria. Vi har också en bilddatabas med ca 900 äldre foton.

I samarbete med Kvinnliga akademikers förening (KAF) anordnar vi öppna föreläsningar. Under 2014 arrangerar vi också en forskarcirkel tillsammans med KAF och Kvinnofolkhögskolan.

Välkommen att besöka oss på biblioteket och på webben!