KvinnofridsAkademin

Arbetar med att utbilda i våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor generellt och mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och mot kvinnor som är äldre.

Målet är att sprida kunskap och att personal, chefer och politiker aktivt skall verka för att de som möter kvinnor som är våldsutsatta skall ha kunskap att se våldet, våga fråga och ha verktyg för att kunna agera.

Företagsledare: Kerstin Kristensen

Kontakt: Denise Cresso, Utbildningsledare

E-post: denise@kvinnofrid.nu