Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet

Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitets mål är att fungera som en tvärvetenskaplig miljö vars gemensamma forskningsprojekt och andra former av samarbeten över olika discipliner kan främja arbetet för jämlikhet i Göteborg.

Vi bedriver forskning och undervisning kring kultur ur flera olika perspektiv om hur skillnad görs, upprepas och utmanas genom en rad normativa processer som handlar om kön, klass, rasifiering, sexualitet, ålder, religion och funktionalitet och hur dessa skillnadsprocesser verkar intersektionellt. Vi fokuserar och undersöker materiella och diskursiva uttryck i estetisk kulturproduktion och utövande av konst och musik i olika kulturella delområden såsom konst och bild, musik och film, samt i normbildningar i vardags- och arbetsliv, i vård, skola, vid myndigheter och i sociala rörelser.

Du kan söka till våra kurser i kulturstudier, barn- och ungdomskultur, etnologi och genusvetenskap. Du kan även ta del av våra öppna föreläsningar och seminarier vid institutionen.