IM (Individuell Människohjälp) Region Väst

IM (Individuell Människohjälp) är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Vår vision är en rättvis och medmänsklig värld. Organisationen verkar i dag i tretton länder världen över. Fokus för IMs Sverigearbete är integration, antirasism och Fair Trade.

I Region Väst jobbar IM aktivt med integrationsfrämjande insatser, informationsspridning, Fair Trade och annan verksamhet som stärker civilsamhället. Våra verksamheter är ofta mötesplatser där volontärer och nyanlända har ett ömsesidigt utbyte och stärks i mötet med varandra. Målet med IMs volontärverksamheter är att människor i Sverige ska uppleva att de har hittat sin plats i samhället, känna sig inkluderade, och känna att de har en möjlighet att själva kunna välja hur de vill delta i samhället. Som volontär kan du bland annat vara läxhjälpare, vara med på språkcafé eller stötta nyanlända ungdomar att komma in i föreningslivet.

IMs arbete är beroende av volontära insatser - var med du också!

Läs mer på vår hemsida eller kontakta IM Region Västs lokalkontor på Email: region.vast@manniskohjalp.se
Telefon: 031-42 45 95.