Göteborgs rättighetscenter

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering arbetar för mänskliga rättigheter och ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck fördomar och diskriminering. 


Detta görs genom kostnadsfri juridisk rådgivning för enskilda personer, utbildning om likabehandling, diskriminering, normer och maktstrukturer, samt genom att skapa opinion kring dessa frågor.GRC är också involverade i ett flertal projekt och arrangemang. Du kan engagera dig i Göteborgs rättighetscenters verksamhet på olika sätt.
Genom någon av våra medlemsorganisationer, som volontär, eller som praktikant om du studerar till exempel juridik eller mänskliga rättigheter.


Du kan kontakta Göteborgs rättighetscenter via 
mejl: info@gbgrc.se

Telefon: 031 788 44 20

Du hittar vårt kontor på Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg