Göteborgs Feministiska Nätverk

Göteborg Feministiska Nätverk är en ideell, icke partipolitiskt bunden förening, som arbetar för att skapa opinion och väcka frågor kring feminism i Göteborg. Föreningens huvudsakliga mål är att sammanföra de många olika krafterna som arbetar feministiskt i Göteborg; bland annat genom att varje år arrangera ett större Feministiskt forum i Göteborg: en helg fylld av föreläsningar, workshops och debatter.

Under övriga året anordnas föreläsningar, filmkvällar och andra opinionsbildande verksamheter. Föreningen har funnits sedan december 2012 och består av en huvudgrupp på 20 aktiva medlemmar, och stödmedlemmar.

Var och en engagerar sig efter hur mycket tid och lust en har! Maila oss eller gå in på vår Facebook-sida.

Välkommen att kontakta oss om ni vill vara med!