Emmaus Björkå

Emmaus Björkå är en praktisk aktivistförening som genom återanvändning skapar resurser till vårt solidaritetsarbete. Vi vill avskaffa nödens orsaker, inte bara dess symptom. Vi samlar in kläder och prylar som sorteras och säljs i sju butiker i västra och södra Sverige. Överskottet går till kampen mot ockupation förtryck och rasism i Sverige och internationellt. Just nu stödjer vi bland annat kampen för ett fritt Västsahara, projekt i de palestinska flyktinglägren i Libanon samt asylrättsrörelsen i Sverige.

Alla som ställer sig bakom vår vision och värderingar kan bli medlem hos oss. Medlemmarna driver föreningen och genomför aktiviteter för att driva arbetet framåt.