Danskompaniet Spinn

Spinn är Sveriges första integrerade danskompani, vilket innebär att det är ett kompani med professionella dansare både med och utan funktionsnedsättningar. Konstnärliga ledaren Veera Suvalo Grimberg bildade kompaniet i mars 2010. Spinn har sin bas i Göteborg och har dansare från Sverige, Frankrike och England. 

Inspirationen till att arbeta med integrerad dans på en professionell nivå, samt utvecklings- och utbildningsarbete, kommer bl.a. från Candoco Dance Company från London, som även gästspelat i Sverige vid ett par tillfällen. Spinn håller regelbundet olika typer av workshops. Spinn vill vidareutveckla danskonsten med nya kroppar som utmanar de gamla stereotyperna och tar upp frågor som: vem får ta plats på en scen? 

För tillfället utvecklar Spinn även sitt eget ungdomskompani vid namn SpinnUnga i samarbete med Kultur i Väst.

Facebook och Twitter