Bloggtema: Pride

"Det hade varit önskvärt att alla kunde ses som världsmedborgare"

I dagens inlägg skriver Homan om flyktingars utsatta situation och hur nyanlända HBTQ-personer är extra utsatta. 

Hej alla läsare!

Om asyl och flyktingfrågor vill jag först säga att en grundläggande inställning måste vara att alla har samma värde och rättigheter. Därför skall invandrare/flyktingar mötas med vänlighet och en välvillig attityd. Det hade varit önskvärt att alla kunde ses som världsmedborgare och ha rätt att röra sig fritt över alla gränser. Av praktiska skäl - som inte är invandrarnas/flyktingarnas fel - går inte det.

Samhället bör i varje fall se nyanlända och mer etablerade som en tillgång som kan berika. Dessa å sin sida bör försöka ta till sig nya värderingar som syftar till att ge individen rätt till frihet och utveckling. De bör också försöka att bli en värdefull del av samhället. Med rättigheter följer ju också skyldigheter.

En särskild uppmärksamhet skall ges åt barn och unga som är nyanlända. Hur har de det och hur är deras möjlighet till framtida utveckling?

Även vuxna skall ha rätt till en noggrann individuell utredning i syfte att förbättra deras möjlighet att få ett bra liv i det nya landet.

Överhuvud taget skall varje individ ses som individ och då skall samtidigt vederbörandes kunskaper och färdigheter och kapacitet bedömas för att man skall kunna ge hen en så god start som möjligt.

Migrationsverket bör få utökade resurser eftersom handläggningstiderna behöver kortas. Dessutom bör samverkan/samarbete med berörda frivilligorganisationer stärkas och utvecklas. Det är något som min förening Homan och jag själv gärna ställer upp på.

Eftersom Homan och jag har ett särskilt fokus på nyanlända som är hbtq vill jag också kort beröra den problematiken. Migrationsverket skall väga in deras sexuella läggning (och andra kriterier som kan vara tillämpliga på den här gruppen). En svårighet här är dels att de nyanlända av olika skäl (tabubeläggning och skam, rädslor för tolk och landsmän, anhöriga och släktingar) inte vågar öppna sig för Migrationsverket (varför verket senare kan finna motsägelser om nya fakta kommer fram), dels att det är närmast omöjligt att bevisa att man har exempelvis en genuin homosexuell läggning. Det bör räcka om Homan tack vare erfarenhet och personkännedom kan intyga att vederbörande är homosexuell (hbtq).

Asylprocessen kan underlättas om Homan, i de fall en nyanländ är eller misstänks vara hbtq, finns med i ett tidigt skede i processen som en extra resurs med hbtq-kompetens.

Ardeshir Bibakabadi

Homan i Göteborg

 

Ardeshir Bibakabadi

Sida 1 av 3

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug