Bloggtema: Näthat

"En anmälan är en viktig markering som visar att rasistiska kränkningar inte är okej"

Det kan kännas jobbigt och krångligt att anmäla rasism på nätet. För många är förtroendet för polis och administratörer på sociala medier lågt, vilket gör att det känns som det inte är någon idé att anmäla. Men vi vill att fler ska ta sig tiden att anmäla. En anmälan är en viktig markering som visar att rasistiska kränkningar inte är okej. 

Genom att tillsammans anmäla rasistiska kränkningar visar att vi är fler som står för antirasism än de som sprider rasism. Ofta krävs det att vi är flera som anmäler för att en webbplats, app eller forum ska ta bort eller blockera en anmälare som sprider rasism. Om alla rasistiska kränkningar på nätet anmäls kommer det bli lättare att visa att det faktiskt är ett stort problem. Då kan vi också sätta press på politiker och andra beslutfattare att ta tag i problemen och tillsätta mer resurser för att utreda rasism och andra kränkningar på nätet.

Det finns flera sätt att anmäla. Du kan till exempel anmäla eller flagga en kommentar, bild eller video på just den webbplatsen där det läggs upp. 

Många pratar idag om ”internettrakasserier” eller ”näthat”, men det finns inga särskilda lagar som förbjuder just detta. Kränkningar på nätet räknas oftast som olaga hot, förolämpning,  förtal eller hets mot folkgrupp. Om du eller någon annan har blivit utsatt för ett brott på nätet kan du polisanmäla det. Juridikinstitutet kan också hjälpa dig som blivit utsatt om polisen inte går vidare med din anmälan.

Precis som med alla sorters brott är det viktigt att ta vara på de bevis som finns för kunna visa hur och när brottet hände. En annan sak är att det helst ska finnas någon annan person som kan bekräfta att beviset är sant.

Gör så här:

  • Ta en skärmdump. Försök att få med en klocka i bild eftersom saker kan ändras snabbt på nätet
  • Spara bilden på datorn och skriv ut den om du kan
  • Mejla bilden till en vän, eller skriv ut bilden och visa för någon
  • Om du skriver ut bilden, be den som bevittnat skriva under med klockslag
  • Radera kommentaren eller bilden
  • Polisanmäl och lämna bilden med din anmälan (i mejl, som en utskriven bild eller ett USB-minne, fråga när du anmäler)

León Allez 

Bakom projektet, som finansieras av Allmänna arvsfonden, står Ungdom Mot Rasism, Ung Media och Föreningen Norden.
Och mer info finns här!

Illustrationer av: León Allez, vars portfolio du finner här! 

”Men det är ju bara på nätet, det är inte samma sak som att säga något ansikte mot ansikte.”

 Det är lätt att tänka: ”Men det är ju bara på nätet, det är inte samma sak som att säga något ansikte mot ansikte.” Och visst är det så att det finns skillnader på att skriva någonting på nätet och att säga någonting ansikte mot ansikte. En skillnad som många verkar fastna vid är anonymiteten som gör att det kan vara vem som helst som skriver. Ofta pratas det om “troll”, som om det inte vore riktiga personer. Det gör att synen på nätet blir att det som skrivs där inte är på riktigt, eller inte ska tas på så stort allvar. Men faktum är att det är riktiga människor som står bakom kränkningarna på nätet och framför allt riktiga människor som drabbas av dem.

C.Kåberg

Det finns andra skillnader på det som skrivs på nätet och det som sägs ansikte mot ansikte som gör att kränkningar i allra högsta grad behöver tas på allvar. När du undrar om du ska ta bort någonting som skrivits är det bra att komma ihåg att det som skrivs på nätet sprids till fler, det är sökbart och det ligger kvar länge.

På nätet sker saker ofta inför en större publik än på bussen. Det är inte bara du och den som har skrivit någonting på din facebookvägg som läser, det som skrivs där sprids också till dina 300+ vänner. Eller alla dina följare på Instagram och Ask.fm eller dina bloggläsare. Så även om du själv inte tar åt dig av kränkningen eller drabbas av den så finns det andra som gör det och kan se det som skrivs. Dessutom är kränkningarna sökbara och kan ligga kvar i flöden långt i efterhand, vilket innebär att ännu fler personer kan drabbas under en längre period. Det är ett eko som du inte kan höra på bussen. 

Det finns mycket du kan göra själv när du ser en rasistisk kommentar, ett kränkande skällsord eller en rasistisk nidbild* på nätet. Kom ihåg är att det är du som har makten över dina egna platser på nätet. Du och ingen annan bestämmer vad som får finnas på din blogg, din facebookvägg eller ditt instagramkonto. Ingen annan har rätt att sätta upp rasistisk propaganda på din sovrumsvägg, på samma sätt kan de inte heller lägga upp vad de vill på din facebookvägg. Därför är det bra att börja just där, på de sociala medier som du bestämmer över själv, där du kan själv radera och blockera. Bestäm dig för att aldrig låta kränkningar passera och ta bort rasistiska poster. Vill du göra det extra tydligt kan du lägga upp ett inlägg där du förklarar att du har nolltolerans mot rasism och kränkningar och därför alltid kommer ta bort det, oavsett vem det är som lagt upp det. 

CKåbergNätaktivism

När du ser kränkningar på andra platser på nätet, där du inte har möjlighet att ta bort dem, så kan du alltid anmäla det till den som är ansvarig för sidan, eller till polisen om inlägget bryter mot lagen. Du är säkert inte den enda som vill göra någonting, så ta hjälp av dina vänner med att anmäla, för om det är en sak som vi vet om sociala medier så är det att det krävs många anmälningar för att det ska tas bort. Markera din antirasistiska åsikt genom att säga ifrån och berätta varför det är fel när när du möter rasism på nätet. Och när du inte riktigt vet hur du ska svara kan du peppa någon annan som du tycker säger bra saker. En annan sak som du kan bidra till är att fylla nätet med antirasism istället. Dela antirasistiska budskap och texter på nätet eller skriv egna texter i dina sociala medier.

Den högerextrema rörelsen har haft en stor närvaro och dominans på nätet länge. Där har de kunnat organisera sig, sprida sitt hat och bekräfta varandras världsbild. De har strategier och arbetssätt som gör att de verkar som så många fler. Resultatet går att se i sociala medier och tidningarnas kommentarsfält där rasistiska åsikter normaliseras och ses som vardag på nätet. Det gör också att det känns som att det finns fler personer med rasistiska åsikter på nätet än vad det faktiskt finns. Men vi som inte har samma åsikter är så många fler. Det är dags att visa det genom att aktivera oss och skapa en antirasistisk norm på nätet.

 Nätaktivisterna är ett projekt som jobbar för att uppmuntra och stötta unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet. Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar och ge dem kunskap om journalistik, yttrandefrihet och nätaktivism ska unga kunna känna sig trygga i sina värderingar och jobba för ett öppet och demokratiskt nät.

Bakom projektet, som finansieras av Allmänna arvsfonden, står Ungdom Mot Rasism, Ung Media och Föreningen Norden.
Och mer info finns här!
Illustrationer: Charley Kåberg, som du hittar mer av här! 

Sida 2 av 2

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug