Bloggtema: Näthat

"Näthat är inte ett individuellt problem - lösningarna är politiska"

Sen några år tillbaka talas det om näthat. Nu senast har den så kallade #GamerGate rörelsen visat hur ojämlika maktrelationer i samhället tydligt villkorar närvaro och handlingsutrymme på nätet. GamerGate är en internationell hatkampanj som riktar sig mot feministiska spelutvecklare och spelkritiker som är kvinnor, samt dem som tar ställning mot GamerGate. Till exempel genom att hacka deras konton, sprida privat information eller genom rena mordhot.

Utöver GamerGate finns det många andra former av näthat, som till exempel kränkande språkbruk, uthängning av personuppgifter på hatsidor och publicering av så kallat hämndporr. Näthat är däremot inget nytt hat, det finns inte ens alltid ett hatiskt motiv. Det nya är att det med hjälp av internet går att sprida information snabbt och i större omfattning än tidigare. Möjligheten att vara anonym och skärmdistansen gör det också lätt att utsätta andra för kränkande handlingar.

Näthat får (o)lika konsekvenser för oss, beroende på vilka vi är. Att till exempel GamerGate mobben använder hot om våld och våldtäkt och att detta framförallt riktas mot kvinnokroppar är inte en slump, det är ett tecken på en patriarkal maktlogik som skapar en tydlig gräns för kvinnor och feministers möjlighet att ta plats. Hatiska budskap når inte heller bara dem som utsätts, utan även andra. Jag pratade till exempel med en bloggare som berättade hur hen inte vågar lägga upp information om eller ge sig in i debatten om GamerGate, av rädsla för att bli utsatt för en hatvåg. Oavsett om en utsätts för näthat eller ej, begränsas handlingsutrymmet på nätet av vetskapen om att kränkande kommentarer, dödshot eller hatdrev kan riktas mot en själv nästa gång. Vi är många som inför blogginlägg, statusuppdateringar eller hashtags måste tänka tanken - kommer detta användas emot mig för att jag är jag?
Nätvaro
Näthat får även konsekvenser för samhället. Om näthat normaliseras kan det leda till att möjligheten att överhuvudtaget kunna ta del av nätet villkoras till förmån för dem som till exempel inte utsätts för rasism, transfobi eller sexism. En annan risk är att fler börjar censurera sig själva på nätet för att undvika att utsättas för näthat. På så sätt begränsar hot, hat och kränkningar på nätet yttrandefriheten och det är ett stort demokratiproblem. Extra allvarligt blir det när näthat används för att tysta opinionsbildare, journalister och politiker, samt marginaliserade grupper som till exempel rasifierade personer och kvinnor.

Lösningen på näthatsproblematiken är inte individuella strategier. Det behövs visserligen att fler tar ansvar och agerar mot kränkningar på nätet, men för att hat, hot och kränkningar inte ska vara en självklar del av nätvardagen krävs långsiktiga lösningar. Politiker behöver möjliggöra arbetet mot näthat genom att stifta lagar, tillsätta resurser och ställa krav. Webbföretag behöver ta ställning mot näthat, arbeta för trygga nätarenor och vägra anpassa sig efter påtryckningar från individer eller organisationer som kränker människors rättigheter och lika värde. Lärare, arbetsgivare och kollegor behöver reagera och ingripa vid kränkningar på nätet, och rättsväsendet behöver kunskap om kränkningar på nätet, lagstöd och andra resurser för att agera, samt bemöta personer som utsätts för hat med respekt. Det behövs insatser som adresserar både kränkningar som utförs av enskilda personer och de som utförs av organiserade grupper. Det behöver även rättsligt och socialt stöd för den som blivit utsatt för näthat.

Arbetet mot näthat får inte heller stanna vid problemets yta - det vill säga nätet som arena. Istället måste det på allvar ta sikte på de ojämlika maktrelationer och normer som gör det möjligt att kränka, hota och hata andra människor. Det är de grundläggande problemen som måste förändras.

Ida Gulbrandsen, för Diskrimineringsbyrån Uppsala och Nätvaro

Diskrimineringsbyrån Uppsala
Diskrimineringsbyrån Uppsala är en antidiskrimineringsbyrå som ägs av Uppsala Föreningsråd. Vi arbetar med att förebygga diskriminering i samhället genom att utbilda och ge information om diskrimineringslagen. Vi ger också kostnadsfri juridisk rådgivning och driver ärenden i frågor som handlar om diskriminering. www.diskrimineringsbyran.se

Om du vill veta mer om vad som behöver göras för att stoppa näthat är du välkommen till Nätvaro:s slutkonferens torsdagen den 4:e december i Uppsala. Läs mer om programmet på vår hemsida.

Nätvaro
Nätvaro är ett treårigt projekt (2012-2014) som drivs av Diskrimineringsbyrån Uppsala med finansiering från Arvsfonden. Projektet har utvecklat arbetet för att förebygga och motverka näthat. Bland annat genom juridisk rådgivning till personer som har blivit utsatta för brott på nätet och genom utbildningar riktade till ungdomar, föreningsverksamheter, skolor och företag, samt kunskapsutbyte mellan centrala samhällsaktörer. www.natvaro.diskrimineringsbyran.se


Här kan du läsa mer om GamerGate:

http://www.politism.se/tag/gamergate/

https://www.rollingstone.com/culture/features/anita-sarkeesian-gamergate-interview-20141017

http://www.theverge.com/2014/10/6/6901013/whats-happening-in-gamergate

http://www.xojane.com/it-happened-to-me/brianna-wu-gamergate

http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2014/10/20/rape-and-death-threats-are-terrorizing

Sida 1 av 2

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug