Bloggtema: Mänskliga rättighetsdagarna

Vi gör social mobilisering!

Idag skriver Aina Gagliardo om projektet Lokal social mobilisering - ett mänskligare samhälle, som drivs av riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner. De bjuder även in till en konferens i Malmö 3 december med massa spännande programpunkter som finns att läsa mer om här!

Människors rättigheter kränks på daglig basis i Sverige. Det är ett faktum. Antingen som ett resultat av andra människors ord och handlingar eller som en konsekvens av olika samhällsinstitutioners bristfälliga strukturer. Men vad händer när en människa fråntas rätten att leva fullt ut? I många fall ingenting.

Många gånger vet vi inte precis hur vi ska gå tillväga för att kräva vår rätt, eller så vet vi inte ens att vi har rätten att åberopa våra rättigheter. Detta gäller inte enbart de grupper i samhället som är mest marginaliserade utan även en större del av befolkningen. På grund av den strukturella rasism som genomsyrar såväl den svenska statsapparaten som offentliga institutioner är det dessutom vanligt att vissa grupper får sämre information och hjälp att få sina rättigheter uppfyllda. Därför är kollektiv organisering viktigare än någonsin idag.

Att stödja marginaliserade gruppers organisering, låta människor själva definiera sin situation och sina krav för att sedan utveckla strategier för konkret förändring. Det har varit utgångspunkten för Sveriges Stadsmissioners projekt Lokal Social Mobilisering – ett mänskligare samhälle.  I tre år har många grupper i olika delar av landet organiserat sig och utvecklat olika strategier för att kräva sina rättigheter. Bland de mobiliseringssatsningar som genomförts finns Kvinnosim i Linköping som kämpar för att få en simtid för kvinnor på simhallen, Asylstafetten i Malmö som driver kampen för en human flyktingpolitik, EU-migranter i Göteborg som belyser frågor om sina juridiska rättigheter och FAMIS i Stockholm som driver en organisation för mottagande av afrikanska migranter.  Den 3 december möts alla grupper som mobiliserat sig tillsammans med forskare, representanter från civila samhället, studenter, tjänstemän och fler under en heldag om social mobilisering på Malmö högskola. Där kommer grupperna att tala om hur de gått till väga och tillsammans med andra analysera mobiliseringsprocesserna. Några av de frågeställningar som kommer att diskuteras är; Vilka faktorer är viktiga för att skapa social mobilisering? Vilka samarbeten är grundläggande för gruppen för att utvecklas? och; Vilka hinder kan det finna på vägen att förändra sin livssituation kollektivt? Alla är välkomna att komma och tillsammans utveckla ny kunskap kring social mobilisering, en av de viktigaste frågorna i dagens Sverige.

Aina Gagliardo
Projektledare i Malmö för projektet Lokal social mobilisering - ett mänskligare samhälle, drivet av Riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner

Anmäl dig här!

Vad skulle du säga om alla lyssnade? // If everyone was listening, what would you say?

Idag intar RÖST: against racism scenen på MR-dagarna. I bloggen berättar Saga och Amanda hur de arbetar med RÖST och hur de genom scenkonst vill lyfta fram vad de som annars inte blir hörda skulle säga om alla lyssnade. Det drar igång 10/11 kl 13-14 i G4 på Svenska Mässan!


RÖST:

en undersökning
ett konstprojekt
زمینه
a blog
un luogo di incontro
en gemenskap

Rösr


Det här samhället har bara oss och vi är dom som kan göra skillnad. Vi tror på kraften i gemenskap och kärlek. Vi tror att ifall vi möter varandra och lyssnar på varandra så kan våra fördomar minska och vi kan börja ta hand om varandra på den här planeten.

Vi kan hjälpas åt att bli modiga och vi kan genom konsten föra fram röster som annars inte hörs. Därför gör vi RÖST. Därför ställer vi frågan: “Vad skulle du säga om alla lyssnade?”. Därför får vem som helst vara med när vi skapar scenkonst utifrån svaren.

Hittills har vi fått in över 320 svar, framfört 15 olika föreställningar på 8 olika arenor, och 250 människor har varit en del av konstprojektet sedan starten 2014.

Den 10/11 framför vi showen RÖST: against racisim under Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan med svaret ”We’re all humans under the same sky, with our feets on the same ground” som bas.
 
Vi, Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson, driver Göteborgs Stadsmissions scenkonstverksamhet RÖST och är regissörer och kompositörer för showen. Vi har två uppdrag.

RÖST ska:
1. Föra fram röster som annars inte hörs.
2. Vara en mötesplats och en gemenskap som välkomnar ALLA människor, oavsett vem hen är, att tillsammans göra scenkonst.

Därför har vi utvecklat Drop-In-Metoden som gör att vem som helst kan komma och gå som hen vill under repetition och föreställningarna. Utan registrering och kategorisering gör vi det möjligt för alla att kunna ingå i ett skapande och en gemenskap. Alla människor vet inte ifall de är nyktra nästa vecka. Alla människor vet inte ifall de måste jobba över varannan onsdag. Alla människor vet inte ifall de får vara kvar i Sverige när vi når premiär.

Det viktiga är inte vilken enskild individ som har varit med om vad. Det viktiga för oss är att det i RÖST ryms massor av erfarenheter från olika liv. Från en stad, ett land, en värld som har behandlat oss väldigt olika. Att de erfarenheterna får mötas - skapar vår föreställning. Det är viktigt att våra historier finns, med det är inte viktigt att veta från vem av oss en historia kommer.
 
När vi möter publiken, gör vi det som en enad grupp och vi kan berätta om vad som hänt oss, vad vi har varit med om och varför vi blivit som vi blivit.
 
Vi berättar det som grupp.
Vi har erfarenheter av hemlöshet, läraryrket, missbruk, asylprocesser, showbiz, utanförskap, kriminalitet och massor av annat.
Vi har erfarenheter av detta från olika sidor. Vi har begått brott och vi har blivit offer för brott. Vi har varit missbrukare och vi har haft anhöriga missbrukare.
Vi har också erfarenheter från läkemedelsindustrin, frisöryrket, flykt att spela basket, misshandel, hundpassning och massor av annat.
Vi är inte antingen eller. Vi är både och.

Var med på scen, under repetition, kom på fika och // eller svara på frågan!
Mer info finns här: omallalyssnade.com

xx
Saga Björklund Jönsson
Amanda Elsa Larsson

Everyone is welcome // Röst

Sida 1 av 1

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug