Bloggtema: Integration

Om jag inte gör någonting nu, vad ska jag tycka om mig själv om tjugo år?

Idag bloggar Linda Eriksson från Ingen Människa är Illegal. Linda berättar om sitt engagemang, hur det hela började och hur de organiserar sig för att för att papperslösa ska kunna få en dräglig tillvaro och inte ska behöva fortsätta sin flykt efter de kommit till Sverige. 

Det som motiverade mig att börja arbeta inom Ingen människa är illegal var en vilja att göra motstånd. När det blev tydligt att SD hade en vågmästarposition i riksdagen hände någonting, det var en känsla av att ifall jag inte gör någonting nu, vad ska jag tycka om mig själv om tjugo år om allt är ännu värre då? Jag visste ingenting om asylpolitik eller aktivism när jag gick med i Ingen människa är illegal, men gjorde det jag kunde. Sedan lärde jag mig mer eftersom. Nu motiverar jag mig att fortsätta genom att hela tiden tänka efter vad jag tycker är meningsfullt arbete. 

Om jag tillexempel tycker det är viktigare att lägga fokus några veckor på ett samarbete där vi ska skriva en debattartikel är det kanske okej att hoppa över att stå med infobord den där kvällen.

Ingen människa är illegal 

Ingen människa är illegal Göteborg är arbetet uppdelat i olika arbetsgrupper som jobbar relativt självständigt. Jag är till exempel aktiv i info- och fortbildningsgruppen där vi jobbar med att få nätverket att synas. Det innebär att närvara på event där vi försöker få folk att gå med i nätverket, att trycka merch, samla in pengar, hålla presentationer och föreläsningar. Varenda krona vi samlar in går oavkortat till att betala papperslösa personers hyra och mat. Arbetsgruppen som hanterar utbetalningarna kallas för Momogruppen (Momo hette den första personen Ingen människa är illegal hjälpte). Momogruppen arbetar med att stötta papperslösa personer i vardagen både praktiskt och genom att finnas där som medmänniskor, de hjälper till att ordna med förskole- och skolplatser, följer med till sjukhus och försöker hitta sociala aktiviteter som är säkra att gå till. Vi har även arbetsgrupper som anordnar SFI-undervisning, samlar in skänkta datorer och telefoner och reparerar dem och arrangerar klubbar och festivaler.

Ett minne jag har från arbetet inom IMÄI är när vi blev inbjudna att hålla en presentation på Frivilligcentralen Oskar. Det var en helt annan grupp av människor där än de flesta som är aktiva inom Ingen människa är illegal, många äldre som satt på otroligt mycket värdefull kunskap och hade många års erfarenhet av volontärarbete. Det var fantastiskt att mötas över generationer i en gemensam vilja att motarbeta det asylsystem som finns idag och hjälpa de människor som kommer hit för skydd.

I dagens läge blir människor som kommer till Sverige på flykt undan krig och fattigdom både motarbetade och förföljda. Du som papperslös har rätt till vård och skola och att söka bidrag, men många som arbetar inom de olika sektorerna har dålig koll. Det kan hända att en receptionist bryter sin tystnadsplikt och ringer gränspolisen om hen vet att någon som är papperslös sitter i väntrummet. Du kan få avslag på din ansökan om bidrag om Socialstyrelsen anser att dina grundläggande behov kan tillgodoses i hemlandet, även om du inte har tak över huvudet för natten. Jakten på papperslösa är omänsklig och sättet det har trappats upp de senaste åren ser vi som en direkt följd av de högerextrema strömningarna i världen. Vi vill inte gå med på en värld där ens mänskliga rättigheter blir åsidosatta för att du inte äger ett visst papper och där vi inte är solidariska med någon som just förlorat allt.

I Ingen människa är illegal arbetar vi mycket mot systemen som finns i Sverige idag för att papperslösa ska kunna få en dräglig tillvaro och till slut förhoppningsvis få ett uppehållstillstånd. På sikt vill vi inte att vårt arbete ska behövas utan att det ska vara en självklarhet att den som är på flykt och kommer till Sverige ska ha samma rättigheter som en medborgare. Ingen ska behöva fortsätta sin flykt efter de kommit hit.

Linda Eriksson, 
Ingen människa är illegal Göteborg

Här kan du läsa mer om Ingen människa är illegal

Romska veckan i Göteborg!

Med anledning av internationella Romadagen den 8/4 arrangeras under veckan en hel massa spännande events på olika håll i Göteborg. Det finns allt från föreläsningar till matlagning, så välj och vraka i Göteborgs Stads kalendarium här.  

Romska flaggan

Om du behöver hjälp att välja föreslår vi att du planerar in en heldag den 5/4 som börjar på Lövgärdets träffpunkt kl 12-14 och bjuder på romsk mat och musik, och sedan rör dig vidare till en temakväll om utsatta EU-medborgare på Biskopsgårdens bibliotek. Temakvällen innehåller både föreläsningar av hjälporganisationer och personliga berättelser, och bjuder på insikter bortom ledarskribenternas vassa pennor.

Missa inte heller veckans höjdpunkt, firandet av internationella Romadagen 8/4 på Stadsbiblioteket från kl 12! Där hittar du läsning av romska sagor för barn följt av högtidstal, fika med romska kakor, dans och musik. 

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug