Bloggtema: Avskaffandet av våld mot kvinnor

”Det kan vara svårt att förstå vad som är våld om vi inte talar om det”

Denise Cresso från EJA - En jour för alla skriver om våld mot kvinnor med funktionsvariationer. Hon berättar att våldet grundar sig i samma maktutövande som annat våld mot kvinnor, men att det finns en större utsatthet än för kvinnor utan funktionsnedsättning och att det kan vara svårt att förstå vad som är våld om vi inte talar om det.

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är inget annorlunda i grunden jämfört med våld mot kvinnor utan funktionsnedsättning. Det är samma gamla våld, fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Det som skiljer våld mot kvinnor med funktionsnedsättning jämfört med kvinnor utan är att hon förutom det vanliga våldet också utsätts för försummelse (att inte få mat, medicin eller hygien korrekt) och funktionshinderrelateratvåld (det som utnyttjar kvinnans funktionsnedsättning i våldsutövandet).

Det finns stunder, Afsoon
Bilden kommer från utbildningsmaterialet "Det finns stunder" utgivet av Kunskapscentrum Dubbelt Utsatt och Amphi Produktion. Vill du veta mer om våld mot kvinnor med funktionsvariationer kan du hitta utbildningsmaterialet här.

Det finns en utsatthet som är större än för kvinnor utan funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att förstå vad som är våld om vi inte talar om det. Många tänker nog inte att det är våld att medvetet ställa en kvinnas rullstol en bit från sängen, men när det innebär att kvinnan inte kan komma ur sängen när hennes partner gått till jobbet, ja, då innebär det onekligen att hon får ligga kvar i sängen, utan att kunna lämna hemmet. Då kan hon inte heller tvätta sig eller laga mat eller ta sig till jobbet. Ligger mobilen för lång från sängen är hon totalt innestängd utan att ens dörren är låst.

Om vare sig kvinnan eller någon annan i hennes närhet förstår att detta är våld så blir det ingen polisanmälan. Skulle hon polisanmäla händelsen krävs en kunnig förhörsledare som förstår att detta är ett kvinnofridsbrott och kan förhöra henne om fler händelser.

Förövarna kan vara så många fler som kvinnan är beroende av i sin vardag förutom sin partner, nämligen anhöriga, grannar, personal eller färdtjänstförare. Hon kan också utsättas för våld på andra platser än det egna hemmet. Platser som hon borde vara trygg på precis som hemmet borde vara för alla kvinnor. Det kan vara på ett boende eller i en färdtjänstbil.

Detta faktum att kvinnan många gånger är ensam i bilen innebär att ord står mot ord och då är kvinnor med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning extrautsatta. De blir sällan trodda och slutar många gånger att berätta om vad de blivit utsatta för…

Kommunens personal både utförarna och handläggarna behöver utbildning i hur våldet kan se ut för kvinnor med funktionsnedsättning.  Kommunen behöver stötta kvinnojouren i deras arbete för tillgänglihet som också är en förutsättning för att en kvinna med funktionsnedsättning som är våldsutsatt också skall kunna ha ett skyddat boende.

Men eftersom de flesta kvinnojourer bygger på kvinnor som tar av sin tid och utan betalning stöttar våldsutsatta kvinnor så är det ingen offentlig verksamhet. Det innebär att kommunen inte har någon skyldighet att göra dem tillgängliga för kvinnor med funktionsnedsättning som behöver en jour.


Denise Cresso
EJA - En jour för alla

”Att bli hörd”

Moa Oskarsson från United Sisters skriver om feminism, om våld mot tjejer och om konceptet de arbetar fram för att hjälpa andra utsatta. "Jag blev inte hörd, men jag finns där för att höra dig.".

Att kvinnor objektifieras och förtrycks är ingen nyhet det är ett faktum. Kvinnor får redan som små flickor lära oss att vårt yttre är vår bästa och mest värdefulla egenskap. Osexiga kvinnor avskys, hånas och ignoreras, en är inte tillräcklig. Ett vanligt påstående jag stöter på är ”du som är så söt kan väl inte vara feminist” för att en feminist anses vara en frustrerad, manshatande kvinna som är för ful för att få en man. Jag spyr på ytligheten, för vad handlar feminism om egentligen? Ett mer jämlikt samhälle -där både kvinnor och män ska ta makten att vara sig själva- eller att manshatande kvinnor ska erövra världen? Oavsett vilka kommentarer man än får när man uttalar sig om att vara feminist är det viktigt att ha en definition av vad man menar med det till hands.

I <3 Feminism

En feminist är en person som 1. Anser att kvinnor är underordnade män och 2. Att detta förhållande bör ändras.

Som liten var jag en hyperaktiv, tuff tjej med många vänner och protesterade ofta om något kändes fel. Kanske har jag min ADHD att tacka men jag har alltid på något sätt kämpat och stått upp för mina systrar som många gånger blivit felbehandlade eller kränkta. Vem som helst kan inte tycka vad som helst. Men är du snygg har du en fördel. En fördel som lätt kan omvandlas till ett ifrågasättande av både män och kvinnor. Utifrån härskartekniken dubbelbestraffning lever kvinnan och feministen på en skör tråd där makten att bestämma över sin kropp är minimal.

Att utöva sexuellt våld handlar om ett maktmedel för att sätta kvinnor på plats och utöva patriarkal dominans. Alltså synen på våldtäkt hänger ihop med föreställningar kring kön, makt, sexualitet och våld.

Enligt Brottsförebyggande rådet begås cirka 30 000 våldtäkter varje år i Sverige gällande personer över 15 år. Ungefär en tiondel av alla fall anmäls. Mindre än en femtedel av anmälningarna leder till åtal och av dessa leder en ytterst liten del till fällande dom.

Hur kan vi göra för att förbättra anmälningsstatistiken och synen på brott?

Jo för att komma till rätta med den låga anmälningsstatistiken och den låga andelen fällande domar bör bemötandet av de som utsatts för våldtäkt förbättras liksom kvaliteten på förundersökningarna höjas. Insatser bör riktas för obligatoriska utbildningar om genusperspektiv, hbtq-perspektiv och mäns våld mot kvinnor inom såväl polis- och rättsväsende som inom skolundervisningen.

Jag har länge funderat på hur jag ska använda min erfarenhet av att vara offer till någonting bra, till någonting växande för att kunna hjälpa andra utsatta på ett bättre sätt än vad jag fick själv.  När jag själv tänker tillbaka till den hjälp staten erbjöd mig handlade det till största del om att äta anti-depressiva och hoppas på det bästa. Ingen uppföljning eller uppbackning. Så är detta den enda hjälp som erbjuds? Jag har länge försökt utveckla ett koncept för att hjälpa andra utsatta och jag beslutade mig om att jag vill skapa en grupp där en träffar andra med samma utgångspunkt- att höja sitt värde.

Mitt koncept är inte klart men på god väg – föreläsningar, självförsvarskurser och övningar tagna från United Sisters metodmaterial där vi tillsammans ska växa. Jag blev inte hörd, men jag finns där för att höra dig.

Moa Oskarsson
United Sisters, Fryshuset Göteborg

 

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug