Bloggtema: Avskaffandet av våld mot kvinnor

”Varför engagerar sig inte arbetsgivare mer?”

I dagens blogginlägg på tema Avskaffandet av våld mot kvinnor frågar sig Winnet Västra Götaland: ”varför engagerar sig inte arbetsgivare mer? Varje arbetsgivare ju är intresserad av att personalen mår bra och är fokuserad på sina arbetsuppgifter.” 

Winnet logga

På nästan varje större arbetsplats finns det statistiskt sett både medarbetare som är utsatta för våld och förövare som utövar våld! Detta är en fråga som i allra högsta grad berör arbetsgivarna av flera skäl.

Kvinnor som blir utsatta för våld och förtryck kan inte ha full koncentration och närvaro på sin arbetsplats. Det ligger i sakens natur. Många kvinnor som blir utsatta för mäns våld blir återkommande sjukskrivna och på andra sätt förhindrade att arbeta fullt ut. Den psykiska påfrestningen av att ständigt vara hotad leder ofta till att kvinnan inte kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter fullt ut. Detta är en individuell tragedi men också en fråga som i allra högsta grad involverar kvinnans arbetsgivare.

En annan aspekt av det arbetsplatsrelaterade problemet med att män utövar våld mot kvinnor i närstående relationer är att männens arbetsförmåga också påverkas. Om man har anställda män som begår övergrepp och ständigt måste kontrollera sina fruar och sambos är de inte heller hundra procent närvarande och fokuserade på sina arbetsuppgifter. Varje arbetsgivare borde därför lyfta dessa frågor på arbetsplatsen och tydligt kommunicera att det inte är ok att utöva våld – vare sig psykiskt eller fysiskt mot kvinnor. 

Genom en sådan insats kan varje kvinna få stöd för att det inte är ok att bli utsatt för våld, – och varje man få klart för sig att det inte är ok att utöva våld. Kort sagt – alla arbetsgivare bör därför vidta åtgärder som på olika sätt tydligt uttrycker att mäns våld mot kvinnor inte är ok. 

 

Carina Larusson Verksamhetsledare på Winnet Västra Götaland

 

”Våld och förtryck i hederns namn – Stoppa våldet och förtrycket!”

Idag skriver Nadja Aria-Garystone från verksamheten Elektra på Fryshuset om våld och förtryck mot kvinnor och flickor i hederns namn. Det är en form av mäns våld mot kvinnor, men med vissa speciella förtecken. Och något som vi aldrig får vända ryggen till och blunda för, betonar Nadja. 

Elektra är en MR-verksamhet. Elektra jobbar för jämställdhet och för den ovillkorliga respekten för de mänskliga rättigheterna. Det betyder att vi jobbar för ett samhälle där det aldrig ska accepteras att någon använder kulturell, religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga förtryck, våld eller andra kränkningar.

Elektra ger utsatta stöd och arbetar även förebyggande med attitydspåverkning för unga som har rötter i hederskultur. Det handlar bland annat om utbildning i mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet i Sharaf Hjältar och hjältinnor.

Elektra arbetar även med opinionsbildning, utbildning och kunskapsspridning med fokus yrkesverksamma som kommer i kontakt med problematiken, till exempel skolor och socialtjänst.

Elektras logga

 

Våld och förtryck i hederns namn är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är en form av mäns våld mot kvinnor, men med vissa speciella förtecken. Våldet och förtrycket utförs av kollektivet d.v.s. av personer som står en närmast i livet såsom föräldrar, syskon, släktingar eller andra medlemmar av familjens gemenskap. Våldet och förtrycket drabbar kvinnor, män och individer med HBTQ-identitet oberoende religion, ålder, etnicitet eller socioekonomisk tillhörighet. Vi vet dock att kvinnor är mest utsatta. 

Våldet uppstår när en flicka eller kvinna handlar eller försöker handla på ett sätt som bryter mot kollektivets normer och regler för hur kvinnor ska bete sig. Det kan till exempel vara att umgås med "fel" personer, ha samlag före äktenskapet, ha "fel" kläder eller ha en sexuell läggning som kollektivet inte accepterar. Ibland räcker det med att det finns misstankar eller rykten om att något ska ha skett. Som straff kan flickan/kvinnan utsättas för olika typer av våld, såsom hot, förskjutning, psykisk misshandel och fysisk misshandel. I de allvarligaste fallen kan flickan/kvinnan utsättas för dödligt våld. Våldet ska göra att kollektivet återfår det anseende eller den "heder" som upplevs som förlorad.

Som en del i våldet och förtrycket blir flickan/kvinnan ofta hårt kontrollerad och har en begränsad handlingsfrihet, både i hemmet och utanför. Könsstympning, kvinnlig omskärelse och tvångsäktenskap ses ofta som en del av det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Varje år utförs minst 5000 hedersmord runtomkring världen.  Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas årligen. 20 000 unga kvinnor blir bortgifta varje dag runt om i världen. 70 000 svenska unga lever i dag under våld och förtryck i hederns namn. 7 procent av alla unga kvinnor i Sverige löper stor risk för att giftas bort. Miljoner kvinnor lever idag 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året i skräck och rädsla.

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se olika ut, det kan vara olika normer man måste följa och bestraffningarna kan skilja sig åt. Dock spelar det inte någon roll vad våldet och kränkningarna beror på, det finns aldrig något försvar för när flickor och kvinnors rättigheter kränks! 

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet. Det viktiga är inte vad vi kallar det, utan att alla flickor och kvinnor ska ha rätt till ett liv utan förtryck och våld OCH att varje flicka och kvinna har rätt att skapa sitt eget liv och sin framtid. Vi alla har ett ansvar att ta ett aktivt ställningstagande mot våldet som drabbar flickor och kvinnor. Oavsett vilken bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje flicka och kvinna att få leva ett liv utan våld och förtryck.

Men tyvärr är det ingen självklarhet för många flickor och kvinnor. Och vi får aldrig vända dem ryggen och vi får inte blunda för dem.

Elektra vill understryka att Inget våld är accepterat – varken psykiskt eller fysiskt! Vi måste BRYTA TYSTNADEN OCH SÄGA NEJ TILL VÅLDET!

 

Nadja Aria-Garystone

Verksamhetsansvarig Elektra Göteborg/Nationell metodsamordnare Elektra

 

 

Sida 1 av 4

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug