Bloggtema: Att engagera nya målgrupper i arbetet för jämlikhet

”Att hitta sig själv i träsket av alla stereotyper och föreställningar”

Att hitta sig själv i en djungel av måsten, normer och föreställningar om hur du borde vara är och kan vara ett svårt uppdrag. Det är lätt att trampa snett och tappa fotfästet. Det finns en vuxenvärld som också kan tyckas snava och som har ont om tid för reflektion och förmåga att stärka och bekräfta unga. Oslagbart är ett nytt projekt på Fryshuset!

Oslagbart bild

Vi behöver alla kärlek och bekräftelse för att växa, vi behöver också möjligheter att bolla våra tankar och reflektioner med andra människor. Frågor kring vem är jag? Vad är viktigt för mig? Vad vill jag? Vad tycker jag är kul? När mår jag bra? I Fryshusets arbete med självstärkande arbete för unga tjejer kommer alltid frågan ”men killar då?”.

Fryshuset har en mängd projekt och verksamheter för unga killar som är självstärkande, men vi har också gått på myten om att killar skall vara aktiva och ”göra” saker ihop. Nu ser vi annorlunda på saken och inser att det är livsviktigt för alla att få prata och reflektera och lära känna sig själv. I och med machorollen, mansnormen eller vad vi väljer att kalla den är det ordagrant livsviktigt att tillsammans ifrågasätta och bryta mot de normer som dödar, skadar och bryter ner unga killar i vårt samhälle. Vi startar i veckan Oslagbarts grupper som vänder sig till killar 15-25år.

Unga killar är den grupp i samhället som råkar ut för mest våld. Detta våld tar sig uttryck genom fysiskt våld på gatan, våld mot andra och våld mot sig själv genom exempelvis självmord, olyckor, kriminalitet, droger etc. Vi har en mängd forskning och utredningar som visar att förväntningar och normer ligger till grund för mycket av den här problematiken på en strukturell nivå.

Regeringen kom nyligen ut med en utredning med namnet ”Män och jämställdhet”. Utredningen tar upp en mängd olika aspekter på manligheten bland annat finns ett kapitel som tar upp killar/män och våld. Våld är ofta synonymt med manlighet och många, främst unga killar, ser våld som en nödvändighet för att upprätthålla en maskulinitets identitet. Att kunna utöva våld ger hög status och kan också bidra till att stärka gemenskapen bland pojkar. Inte minst har vi sett utryck för detta genom det mansvåld som utspelats i samband med allsvensk fotboll som nyligen fick en så extremt tragisk konsekvens som döden.

Utredningen diskuterar även rasifieringen av våldet d.v.s. bilden av ”invandrarkillen” som våldsutövare och påpekar behovet av ett intersektionellt* perspektiv på våld för att inte upprätthålla stereotypa fördomar kring vem som är förövare och vem som är offer.

Forskningen visar att behovet av att arbeta med genusmedvetenhet är stort och att kontinuitet är viktig för att kunna avgöra skillnad och förändring. Ungdomsstyrelsen kom 2013 ut med rapporten Unga och våld även den rapporten visar på tydliga kopplingar mellan våldsanvändning och attityder till genus och jämställdhet. Risken att utöva våld var 3,2 gånger så hög för killar som instämmer i stereotypa uppfattningar om könsroller.

Vi kommer att använda den senaste forskningen kring maskulinitet, genus och våld som utgångspunkt för Oslagbart. Vill du vara med och göra skillnad hör av dig!


Jenny Helin
Projektledare Oslagbart

*Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan exempelvis etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet. 

"Alla behövs i kampen mot sexuellt våld"

2013 var ett år då vi gång på gång matades med uppmärksammade exempel på hur sexualbrotts- lagstiftningen inte fungerar. Första juli trädde visserligen en skärpning av lagen i kraft men kravet om samtycke uteblev. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 17 400 sexualbrott under 2013, varav 5 900 rubricerades som våldtäkt. De anmälda våldtäkterna minskade med fem procent jämfört med föregående år men sett över en tioårsperiod har de anmälda våldtäkterna ökat kontinuerligt. Människor har tappat förtroende för rättsväsendet och väljer att inte anmäla för att slippa den förnedring som kan uppstå. Vi behöver ett fungerande rättsväsende där sexualbrott tas på allvar, och vi behöver det nu.

Fatta pin

Tre killar som stod åtalade för att ha våldtagit en 15-årig tjej med en glasflaska blev den 14 maj 2013 friade av Umeå tingsrätt. Den friande domen var droppen för Femtastic och Crossing Boarders som gick samman och bestämde sig för att agera. Resultatet blev FATTA.

FATTA är en rörelse som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. FATTA är sprungen ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. FATTA bygger på över 150 anonyma personers berättelser om sex som inte skett på deras villkor. De insamlade berättelserna ligger även till grund för en låt och musikvideo av artisterna Cleo, Syster Sol, Kristin Amparo och Nasteho Osman producerad av Embee. Låten och musikvideon släpptes tillsammans med en debattartikel skriven av initiativtagarna, för att genom fler olika plattformer och kanaler nå ut till så många som möjligt.

Det sexuella våldet måste angripas från många olika håll, hela vägen från rättsväsendet till förskolan. Men människor blir berörda avolika saker och använder sig utav olika informationskanaler. För att bemöta detta arbetar FATTA på bred front i alla rum där vi använder kultur och politik som verktyg för att uppmärksamma frågan kring sexuellt våld. Vi arrangerar klubbar, panelsamtal, demonstrationer, skriver debattartiklar, träffar politiker och andra makthavare, vi gör merge, håller föreläsningar med mera. För att tillgängliggöra frågan och nå ut till fler så försöker vi exempelvis använda oss utav ett enkelt språk när vi uttrycker vårt budskap. Vi vet att många har erfarenhet av sexuella övergrepp antingen personligen eller känner andra som blivit utsatta. Detta försöker vi lyfta fram detta med hjälp av alla de berättelser som FATTA fått ta del av.

Idag är vi ett tretiotal personer som på eget initativ och med helt olika kompetenser utgör arbetsgruppen FATTA-aktivisterna. Allt arbete som sker inom FATTA-aktivisterna görs ideellt och med väldigt knappa ekonomiska resurser. Detta är en stor utmaning då det begränsar vad som är genomförbart och inte, samtidigt som det verkligen sätter kreativiteten på prov. De pengar som FATTA fått in av att exempelvis sälja merge har aldrig, och kommer aldrig ha, ett ekonomiskt syfte. Utan det viktiga är att nå ut och att smycken, t-shirtar och tygväskor blir ett sätt för personer att engagera sig och bli budbärare för frågan.

Arbetet med att nå och engagera nya målgrupper är en ständig utmaning. Som ett nästa steg i denna utmaning kommer projektet FATTA MAN ta form under sommaren. FATTA MAN syftar till att få killar och män att reflektera kring och bli intresserade av frågor rörande sexuellt våld. För att på så sätt ta ansvar och vilja vara med och få alla att FATTA att sex handlar om samtycke!


FATTA,
via Elin Herlitz och Anna Thomasson

fatta.nu
facebook.com/fatta.nu
http://instagram.com/fattanu#
https://twitter.com/FATTANU

FATTA bildgaleri

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug