Bloggtema: Almedalen

#BeatWorldHunger - Hur förändrar du världen?

Vi på Hungerprojektet är övertygade om att det är många fler som förändrar världen varje dag än vad man kanske kan tro! Under Almedalsveckan vill vi synliggöra dessa förändringsinsatser, stora som små. Almedalsveckan samlar många engagerade människor som är på plats för att lyfta just sina hjärtefrågor. Både Almedalsbesökare och andra engagerade människor uppmuntras att dela med sig av hur de förändrar världen under hashtagen #BeatWorldHunger

Beat world hunder

Hur förändrar du världen? Dela med dig på hashtagen #BeatWorldHunger
Såhär gör du:

  1. Fota ditt förändringsarbete i Almedalen (eller någon annanstans för den delen) in action
  2. Sprid fotot på Facebook, Twitter och Instagram med hashtagen #BeatWorldHunger
  3. Uppmuntra gärna dina vänner att dela med sig av sitt förändringsarbete – kanske har du någon du vill utmana?

Oavsett om du har skapat en innovation, är volontär för en organisation eller kommer och dansar loss på Hungerprojektets Lunch Beat i Almedalen– ditt engagemang är värt att dela med sig av! Följ hashtagen #BeatWorldHunger på Facebook, Twitter och Instagram för att inspireras av andras förändringsarbete.

Under Almedalsveckan delar vi på Hungerprojektet själva med oss av konkreta exempel från våra program och från Sverige som visar hur vi är med och förändrar världen genom att avskaffa hunger och fattigdom. Följ Hungerprojektet på Facebook, Twitter och Instagram för att ta del av hur vi förändrar världen! #BeatWorldHunger

I Almedalen arrangerar vi också ett event på temat Rethink World Hunger, torsdagen den 3 juli. Start med karnevalståg kl 11.30 på Donners plats, efterföljt av ett Lunch Beat på Humordralen i Almedalen för att avslutas med en paneldebatt med bland annat SVT:s utrikeskorrespondent Erika Bjerström, entreprenören Ashkan Safaee samt genusvetaren och Fi-kandidaten Victoria Kawesa. Läs mer om eventet här. Varmt välkomna!

Hoppas vi ses i Almedalen!
Ylva Munkhammar
Projektledare/fundraiser, Hungerprojektet

"Är papperslösa verkligen människor?
"

För fyra år sedan (2010) tog Göteborgs stad ett beslut om att även papperslösa kvinnor har rätt till skyddat boende. 
I praktiken skulle det innebära resurser till ideella kvinnojourer och kriscentrum för kvinnor med syfte att kunna ta emot papperslösa kvinnor och barn i behov av skydd.

Dina rättigheter

Problemet vi hade för tre år sedan kvarstår även idag: beslutet har inte verkställts, den har inte gett den effekt den var avsedd att få. Anledningen till det är att det saknas praxis, riktlinjer och information om hur socialtjänsten ska arbeta och ta sig an papperslösa i behov av skydd, stöd och ekonomisk bistånd.


2012 gjorde en grupp inom kommunen en sammanställning över papperslösas situation i Göteborg. Detta var tänkt att användas som underlag för att kunna ta fram riktlinjer för socialtjänstens arbete med papperslösa. Men riktlinjerna smärtar med sin frånvaro.


Så här står det i Göteborgs stad budgetbeskrivning för 2014: "Staden ska sträva mot att fullt ut omsätta FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och barn- och kvinnokonventionerna i praktisk handling för alla som vistas i kommunen. Detta trots att svensk lagstiftning inte alltid är i samklang med internationella åtaganden vad gäller situationen för papperslösa individer".

Det är fint skrivet, jag tycker vi kör på det.
Problemet är att man är beredd att fatta beslut och skriva in papperslösas rättigheter men vad gäller verkställande av dessa rättigheter är man på en högre nivå inte beredd att leva upp till det man beslutar. 
Underrättelseskyldigheten hos socialtjänsten har tagits bort, detta innebär att sedan den 1 juli 2013 är socialnämnden inte längre skyldig att lämna uppgifter till polis första gången den vidtar åtgärder i ett ärende som rör en person som lever som papperslös i Sverige.

Lagändringen är viktig i sammanhanget, men gissa vad. Det har inte implementerats. Arbeten som har gjorts i ämnet visar att det är nästan inga socialsekreterare som har vetskap om denna lagändring. Och vem ska informera dem papperslösa? 


Här nedan följer några förslag på hur du som handläggare (du som läser kanske arbetar på socialkontor, eller känner någon som gör det) kan göra för att förenkla papperslösas kontakt med myndigheter:


  • Prata ihop dig med dina kollegor

  • Utnyttja ditt handlingsutrymme på arbetsplatsen

  • Skapa opinion

  • Argumentera för vikten av att ta etiska ansvar som socialsekreterare

  • Tänk på bemötande och att de papperslösa du möter är i en extremt utsatt situation

  • Tänk utanför ramarna, ta reda på alternativa ställen där papperslösa kan få hjälp ifall ditt handlingsutrymme och befogenheter inte är tillräckliga.Rättigheter är inte är något man får, rättigheter är något man tar.

Paula Cardozo, projektansvarig
Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering

 

Sida 1 av 2

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug