Bloggtema: 1 maj

Första maj och den fortsatta kampen för jämlikhet

Idag är det arbetarrörelsens internationella högtidsdag! En dag att demonstrera, uppmärksamma klasskampen och kämpa vidare för arbetares rättigheter. Men vad händer härnäst? Vi tipsar om saker du kan göra!

working class

En rättvis fördelning av resurser och politiskt och ekonomiskt inflytande är viktigt för att kunna skapa ett jämlikt samhälle. Detta är en grundläggande del av de globala målen för hållbar utveckling – som är en överenskommelse mellan världens ledare. Fram till år 2030 ska 17 mätbara mål uppnås med hjälp av FN-ländernas inrikes- och utrikespolitik. 

Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, har klyftorna mellan individer och grupper (baserat på kön, ålder, etnicitet och klass) ökat. Det är staten som har ett huvudansvar för att främja jämlikhet i samhället, eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Du kan läsa mer om Globala Målet 10: Minskad ojämlikhet här!

En religiöst och partipolitiskt obunden organisation som strävar efter goda villkor och rättigheter i arbetslivet är Union to union. De beskriver de globala målen ur ett fackligt perspektiv väldigt bra! Du hittar dessutom information och gratis material om fackliga internationella frågor här!

Är du nyfiken på hur den fackliga situationen ser ut på olika håll i världen? Då är denna infograf något för dig!

Vad kan DU göra för en ökad jämlikhet? 

  • FIAN Sverige lyfter behovet av en ny FN-deklaration, som skulle kunna ge lantarbetare konkreta möjligheter till anständiga arbets- och livsvillkor. Skriv under uppropet för att stötta småbrukares rättigheter! 
  • Vi lever i en ojämlik värld där den rikaste procenten äger lika mycket som de övriga 99 procenten. Över halva jordens befolkning lever fortfarande på mellan två och tio dollar om dagen. Skriv på Oxfams namninsamling mot extrem ekonomisk ojämlikhet!
  • Vill du engagera dig lokalt i Göteborg? Då kan du vända dig till Förbundet Allt Åt Alla (som även finns i ett flertal andra städer). De arbetar lokalt med de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. Den 15:e maj har de en introträff för intresserade – spana in eventet!
  • Delta vid en diskussion om det svenska klassamhället! ABF Göteborg arrangerar ett samtal med statsvetaren Niels Stöber och Katalyschefen Daniel Suhonen. Den 23 maj är det dags – här hittar du evenemanget!

Är du aktiv inom en organisation för arbetares rättigheter? Vill ni finnas med på vår organisationssida? Kontakta oss här! 

---

TEXT: MALIN ÅGREN

Ur Baggböleri

Baggböleri är en genreöverskridande bok, planerad till våren 2015, som berättar om arbetsplatskamp och utsatthet i ett historiskt och samtida perspektiv och drar därmed paralleller mellan en dåtid och de villkor under vilka vi i dag kämpar för ett drägligt liv för alla människor. 

Freke Räihä är en frihetligt socialistisk poet bosatt i den litterära och geografiska periferin. Baggböleri kommer att bli dennes elfte bok.

 Selfie författare.

 

Bödeln på avstånd, via telegraf / Kollektivavtalet

Jag: Nyheten om de osolidariska handlingarna når oss.

Informationen: Den tilltalades förklaring, att han
svårligen har kunnat besinna sig,
skall lämnas utan avseende.

Jag: Vi går ut på gatorna för att inget får hindra oss.

Informationen: Rättvisan slipar.

Jag: Flaggan sänktes till halv stång.

Informationen: Elden löper.

Jag: Vi är informella.

Informationen: Vi har möjlighet att övervaka era nätverk utan anledning.

Jag: Krypteringen kringgår den rättsmässiga censuren.

*

23:e augusti 1927 – Tystnaden föll i de oskyldiga skogarna;

En tyst dag, avrättad.

 

Porträtteras i finrummet: som hjältemod.
mördare och terrorister


 

 Den dagen var det tyst efter hela järnvägslinjen. Ingen dynamitskott ekade, inget gnissel från stubbrytare och dragkärror hördes, inga slag på borrstålet.

 

Hela världen stod still;

*

Skott även här: (april 1929);

1930 begärs 12 öre per kubikfot;

(de arbetsvilliga betalades denna summa)

Vägran/Blockad/Lockouten fortsätter.

Statistiken över antalet offer är inte tillförlitlig då den silas ned uppifrån.

Brytare från Norsjö köps upp
(igen)
och vid andra försöket når de avverkningen
(med eskort, igen).

*

1925-1930; inga nya avverkningsposter.

Inget höggs, inget forslades; (nästan)

Ekorrsoppan smakade av barr och kotte;
Denna brödbit räcker till oss båda.

… och man tjärade;

Jag säljer mina ägodelar.

och i varje Lossmenhem – kaffe, det lever kvar;

i varje långväga besök: mat.

 

Ur förödmjukelse och förbittring: Styrka.

 

Sida 1 av 3

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug