"Vi vill bjuda in er till att höra våra röster och bli en del av vår kamp"

Internationella kvinnodagen uppmärksammas på Kulturhuset Blå Stället med en kväll på temat feminismens roll i förorten. Det kommer bjudas på framträdanden av poesi, musik och mycket annat. Jag har pratat med Segal Mohamed, som är kvällens konferencier och med Zara P. Salahi, projektledare hos INTERACT Göteborg samt uppträdande på scen.

 

Feminsimens roll

 

 

Hej Segal Mohamed, vilken är din roll i det här eventet?

Jag är medarrangör och konferencier.

 

Varför är det viktigt att vi uppmärksammar feminismens roll i förorten?

Eftersom de kvinnor som bor i förorten ofta osynliggörs i den politiska debatten är det viktigt för mig att lyfta denna dagen för mina medsystrar och "lilla Segal", alltså skapa något jag var i behov av som barn. Personligen har jag aldrig känt att jag funnit ett utrymme för att fira den kvinna jag är utan känt att denna dagen är en dag för att hylla vita feminister och deras segertåg genom staden.

 

Hur går vi vidare med de här frågorna efter 8:e mars?

Personligen är denna dagen för mig en påminnelse om att samla kraft för att klara av framtiden, då det sällan finns utrymme för vilopauser för en kvinna som rasifieras av samhället ovanpå att leva i en förort som marginaliseras av möjligheten att få spegla sig i samhället på grund av den bristande representationen av våra kroppar. Därför är idag en dag då vår egen plattform blir en spegelbild för kampens fortsatta existens.

 

För att citera Maya Angelou: "STILL I RISE"

 

----------

 

Hej Zara P. Salahi, vad kommer du att framföra?

Utdrag ur ett bokprojekt som jag jobbar med just nu. De förlorade barnen heter den. Projektet handlar om Irans moderna historia och det som föranledde att en hel generation övergavs. Om de barn som inte passade in i normen i det lilla landet lagom och tvingades in i ett liv i utanförskap – ett utanförskap som för vissa blev ett trauma, för andra en konstant kamp och för ytterligare andra något som gjorde att de gav upp.

 

Varför tycker du att vi ska komma till Blå Stället ikväll?

Den internationella kvinnodagen är just det, en dag som ska inkludera och föra samman alla kvinnor. Men vi är många som aldrig känt oss inkluderade i firande av denna dag. Därför skapade vi ett eget event. Vi har skapat en 8:e mars där vår kamp och våra röster äntligen står i fokus, och vi vill bjuda in er till att höra våra röster och bli en del av vår kamp.

 

Vilka är INTERACT och hur kan man ta del av ert arbete framöver?

INTERACT är ett projekt under föreningen KFUM. Vi stöttar nyanlända tjejer i åldrarna 16–25 genom att dels stärka deras identitet och självkänsla, dels hjälpa dem att komma ut i studier och arbetsliv. Vi ser till att matcha ihop mentorer med våra deltagare. Mentorerna ska kunna ge tjejerna vägledning in i vuxenlivet. Med mentorer vars erfarenheter liknar tjejernas arbetar vi för att förändra fördomsbilden mot utrikesfödda och lyfta fram icke normativa förebilder för våra deltagare och även för omvärlden.

 

Vi arrangerar regelbundet aktiviteter som är kostnadsfria för våra deltagare: inspirationsmässor, sommarläger, samtalsgrupper, med mera. Vi håller även i utbildningar i intersektionell och jämlik rekrytering för företag och föreningar. Genom att följa oss på Facebook kan en exempelvis se när vi har utbildningsdatum eller söker efter mentorer.

 

----------

 

"Internationella Kvinnodagen: Feminismens roll i förorten" arrangeras av Blå Ställets Vänner, Kvinnofolkhögskolan, INTERACT Göteborg, RISK och Kulturhuset Blå Stället. Mer info om eventet kan du hitta här.

 

 

TEXT: HANNAH ALVÅ

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug