Vi möts väl på Priden?

Priden på min hemmaplan Göteborg är fest och glädje och stolthet. Det känns härligt att se regnbågsflaggorna på byggnader, spårvagnar och bussar och Gustaf Adolfs torg och känna allt stöd. Homan kommer att finnas i ett tält och det är en bra möjlighet för oss att träffa och prata med "folk på sta´n".

Homan värnar om nyanlända invandrare/flyktingar som är HBTQ. Många av dem är muslimer. Intresset för oss och vår verksamhet har växt men vi vill förstås nå ut till ännu fler i vår målgrupp och synas på olika arenor. En del av vår verksamhet består av att visa oss i både officiella och vardagliga situationer och komma till tals med människor. Priden är en del av detta.

Men den glädjefyllda Priden har en mörk och dyster bakgrund. HBTQ-are förföljs i omvärlden och en del måste betala med sitt liv för sin läggning. Därför förtjänar organisationer som arbetar med stöd till utsatta, asylprocesser, integrationsfrågor och HIV/AIDS-problematik allt stöd. Priden är en plattform för detta.

Samverkan mellan de olika frivilligorganisationerna som berörs är viktig av olika skäl. Dels finns en gemensam och genomsyrande solidaritetstanke som är en viktig drivkraft - att vi vill hjälpa och stödja den lokala/nationella/globala HBTQ-rörelsen - dels effektiviseras föreningarnas olika verksamheter. Dessutom bidrar samarbetet och de personliga mötena med såväl andra aktivister som med de människor som kommer till oss i våra tält till att hålla idealitetens låga brinnande. 

Vi vill gärna prata med dig som har vägarna förbi om HBTQ-frågor eller frågor om HIV/AIDS och höra dina åsikter och synpunkter. Du är välkommen.

Vi möts väl på Priden? Jag ser fram emot det!

Ardeshir Bibakabadi

Homan i Göteborg

Homan Göteborg

Psst! Missa inte Homans andra inlägg som kommer på fredag den 12 juni, då med fokus på nyanlända HBTQ-personer och Homans arbete med dessa människor. 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug