"Vi kanske inte hinner möta alla 37 000 studenter eller 6000 anställda men vi tror ändå att frågorna både påverkar och engagerar dem alla"

likabehandlingsfrågor på Göteborgs universitet, Sandra och Samuel

Vi är Sandra och Samuel och jobbar med likabehandlingsfrågor på Göteborgs universitet. Med likabehandlingsfrågor menas att vi ska arbeta för ett mer jämlikt och inkluderande universitet. Vi är ett stöd till verksamhet och ledning utifrån de politiska målen om ett mer jämlikt samhälle och de krav som bl.a. diskrimineringslagen ställer på universitetet. Så vad gör vi då hela dagarna? Mestadels är det mail efter mail efter mail och några telefonsamtal däremellan följt av möten, möten, möten. Just nu, i början av året, är det mycket fokus på vad som hände under 2015 och vad vi ska göra under 2016. Vi har precis gjort färdigt uppföljningen av förra året och kommit fram till vad som fungerat bra och vad som kan göras bättre. På den positiva sidan fanns bland annat att normkritisk pedagogik fått ökat utrymme i universitetslärarnas pedagogiska utbildning och att regeringen efterfrågar mer insatser för breddad rekrytering till lärosätena. Det som kan göras bättre är bland annat fler interna utbildningstillfällen och stöd i processledning av utvecklingsarbetet.

Våra jobb handlar om att vara stöd till chefer, lärare och andra anställda i hur vi kan göra vår verksamhet bra för alla. Det kan handla om allt från vad ett gott bemötande innebär till vilka urvalsmodeller som är bäst utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Vi hinner aldrig driva alla frågor samtidigt utan får oftast fokusera på en eller ett par frågor som vår universitetsledning bedömer som viktigast. Just nu är det frågan om hur universitetets tillgänglighetsarbete kan förbättras samt hur vi ökar antalet studenter från underrepresenterade grupper.

En vanlig dag på jobbet:

•    Börjar vid halv nio-nio med en kopp kaffe och genomgång av mailkorgen.
•    Läser rapport om uppföljning av universitetets studievägledning.
•    Tar fram underlag kring könsfördelning rörande meriteringsanställningar och kämpar för att få till ett begripligt stapeldiagram.
•    Skriver ut arbetsmaterial inför en kommande workshop.
•    Kontaktar föreläsare för att gå igenom upplägg och målgrupp till utbildning.
•    Skickar synpunkter på ett PM som kommit in från en annan enhet.
•    Äter lunch i vår gemensamma matsal och försöker samköra oss kring vem som gör vad under eftermiddagen.
•    Sandra går iväg på möte med den arbetsgrupp som utvecklar förslag till tillgänglighetsarbete.
•    Samuel går iväg på möte kring uppföljning av universitetets personalarbete.
•    Hinner med en kort pratstund med varandra per telefon där vi stämmer av mötena innan det är dags att gå för dagen.

Det är väldigt roligt att arbeta över ett så brett fält som likabehandling ändå är på ett universitet. Vi möter många engagerade och kunniga människor varje dag och får ta del av verksamhet i både kemilabb, konstateljéer och föreläsningssalar. Vi kanske inte hinner möta alla 37 000 studenter eller 6000 anställda men vi tror ändå att frågorna både påverkar och engagerar dem alla. Vill du veta mer om universitetets likabehandlingsarbetet så är du välkommen att besöka vår hemsida.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug