Vi behöver dig i arbetet för kvinnors rätt mot mäns våld

TERRAFEM GÖTEBORG är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Nu söker Terrafem Göteborg frivilliga kvinnor med utländsk härkomst som är intresserade av att arbeta inom Terrafem Göteborgs jourverksamhet. 

Terrafem Göteborg har jourverksamhet två timmar per dag måndag till fredag 15.00 – 17.00.  Efter att ha genomgått jourutbildningen, skall du som ideell jourkvinna kunna ge stöd och rådgivning till sökande kvinnor minst en gång i månaden. Vi erbjuder dig grundläggande kvalificerad teoretisk utbildning, kontinuerlig handledning, praktisk utbildning och fortbildning minst en gång per termin. 

Höstens utbildning börjar den 20 september, anmäl dig senast den 17 september.  

Arbetet är ideellt och det är en mycket uppskattad verksamhet som ger dig stora kunskaper och fina meriter inför framtiden. 

Intresserad? Skicka in din intresseanmälan till infogoteborg@terrafem.org 

Har du fler frågor kontakta: 031 – 704 84 10

Programet för utbildningen ser du nedan. 

 

Terrafem

Program: 

- 20 september kl: 09.00 – 15.00: Praktisk feminism - att vara jourkvinna

Föreläsning av Zuzan Ismail, jurist Morris Law och före detta ordförande för Terrafem Göteborg. Det första utbildningstillfället består av två delar. Den första delen syftar till att lära känna, lita och stödja varandra i vårt framtida arbete som jourkvinnor. Den andra delen handlar om Terrafem som organisation och hur man arbetar inom denna. 

- 4 oktober 09.00 – 15.00: Mäns våld mot kvinnor

Mona Eliasson, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle, föreläser om mäns våld mot kvinnor. Frågor och diskussion.

- 11 oktober kl: 09.00 – 15.00: Värderingar, normer, kultur

Bernardita Nunez, pedagog och verksamhetsledare för Terrafem. Genom föreläsning och övningar synliggörs existerande värderingar och hur dessa genomsyrar samhället.

- 18 oktober kl: 09.00 – 15.00: Från polisanmälan till rättgång och asylsökande kvinnor

Debbie Nujén, jurist Innerstans Advokatbyrå, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt.

- 25 oktober kl: 09.00 – 15.00: Kön och etnicitet

Bernardita Nunez föreläser om normer, värderingar kring kön och etnicitet utifrån ett maktperspektiv. Övningar och samtal.

- 8 november kl: 09.00 – 15.00: Våld mot flickor och kvinnor med utländs härkomst

Bernardita Nunez föreläser om hur våldet mot kvinnor och flickor med utländsk härkomst ser ut. Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras - likheter och olikheter, hinder och möjligheter.

- 15 november kl: 11.00 – 17.00: Våldets mekanismer

Carin Holmberg, fil dr. sociologi, forskare och författare av bland annat Hur går hon? och Varför går hon?, förläser om den misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser.

- 29 november kl: 09.00 – 15.00: Kvinnors rätt och barns rätt

Gudrun Nordborg, jurist och hedersdoktor vid Umeå universitet, talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.

- 6-7 december: Fortbildning i Stockholm. 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug