Varför firas Internationella kvinnodagen och varför just 8 mars?

Inför 8 mars vill KvinnSam, det nationella biblioteket för genusforskning, lyfta det historiska perspektivet och berätta för oss om hur den internationella kvinnodagen kom till.

Internationella kvinnodagen instiftades i Köpenhamn i augusti år 1910, på initiativ av Clara Zetkin. Motiveringen i resolutionen är:

"I samförstånd med proletariatets klassmedvetna, politiska och fackliga organisationer föranstalta de socialistiska kvinnor i varje land en kvinnodag, som i första hand tjänar till agitation för kvinnorösträtten. Denna fordran må belysas ur socialistiska synpunkter och i sitt sammanhang med hela kvinnofrågan. Kvinnodagen må givas internationell karaktär och förberedas väl".

I Sverige firades dagen år 1911 den 1 maj medan Tyskland och Österrike firade19 mars. De närmast följande åren firades dagen vid olika datum på våren, alltid på söndagar eftersom det var den enda dagen då arbetarna kunde demonstrera.

Clara Zetkin

Bild på Clara Zetkin

1914 förlades dagen till söndagen 8 mars, vilket är den första kända kopplingen till detta datum enligt Clayhills*. På Kominterns andra internationella kvinnokonferens i Moskva i juli 1921 fattades, efter förslag från de bulgariska kvinnorna, ett beslut om att förlägga Kvinnodagen till ett bestämt datum 8 mars "till de ryska kamraternas ära, vilkas tradition var knuten till detta datum".

På KvinnSam har vi just nu en liten utställning om Internationella kvinnodagen, med bl.a. historik och affischer från tidigare demonstrationer. Den är alla välkomna att titta på!

*Källa: Harriet Clayhills, Kvinnohistorisk uppslagsbok, 1991, och Historien om internationella kvinnodagen: en historisk översikt, 1979.

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug