”Varför engagerar sig inte arbetsgivare mer?”

I dagens blogginlägg på tema Avskaffandet av våld mot kvinnor frågar sig Winnet Västra Götaland: ”varför engagerar sig inte arbetsgivare mer? Varje arbetsgivare ju är intresserad av att personalen mår bra och är fokuserad på sina arbetsuppgifter.” 

Winnet logga

På nästan varje större arbetsplats finns det statistiskt sett både medarbetare som är utsatta för våld och förövare som utövar våld! Detta är en fråga som i allra högsta grad berör arbetsgivarna av flera skäl.

Kvinnor som blir utsatta för våld och förtryck kan inte ha full koncentration och närvaro på sin arbetsplats. Det ligger i sakens natur. Många kvinnor som blir utsatta för mäns våld blir återkommande sjukskrivna och på andra sätt förhindrade att arbeta fullt ut. Den psykiska påfrestningen av att ständigt vara hotad leder ofta till att kvinnan inte kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter fullt ut. Detta är en individuell tragedi men också en fråga som i allra högsta grad involverar kvinnans arbetsgivare.

En annan aspekt av det arbetsplatsrelaterade problemet med att män utövar våld mot kvinnor i närstående relationer är att männens arbetsförmåga också påverkas. Om man har anställda män som begår övergrepp och ständigt måste kontrollera sina fruar och sambos är de inte heller hundra procent närvarande och fokuserade på sina arbetsuppgifter. Varje arbetsgivare borde därför lyfta dessa frågor på arbetsplatsen och tydligt kommunicera att det inte är ok att utöva våld – vare sig psykiskt eller fysiskt mot kvinnor. 

Genom en sådan insats kan varje kvinna få stöd för att det inte är ok att bli utsatt för våld, – och varje man få klart för sig att det inte är ok att utöva våld. Kort sagt – alla arbetsgivare bör därför vidta åtgärder som på olika sätt tydligt uttrycker att mäns våld mot kvinnor inte är ok. 

 

Carina Larusson Verksamhetsledare på Winnet Västra Götaland

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug