Varför är det viktigt att lyfta flickors rättigheter även i Sverige?

Idag den 11 oktober är det internationella Flickadagen. Detta vill projektet Flickaplattformen särskillt uppmärksamma och poängterar att vi måste adressera flickors rättigheter som en egen kategori när vi jobbar för jämställdhet. 

Vår värld är mer sammanknuten än vi tror. Samma strukturer som påverkar hur en flicka växer upp i Bangladesh, påverkar hur en flicka växer upp i Sverige. Denna struktur går under namnet patriarkatet. Patriarkatet återfinns runtom världen och yttrar sig övergripande på samma sätt, oberoende om var den återfinns. I denna patriarkala struktur hamnar flickor underst och pojkarna överst. 

I Sverige yttrar sig flickors diskriminering i den patriarkala strukturen på olika sätt. Två av de största av dessa är genom stereotypa prestationskrav och sexuellt våld. Med stereotypa prestationskrav menar vi att flickor växer upp och får lära sig att det förväntas andra saker av dem än av killarna. Generellt presterar flickor bättre i skolan och uppför sig bättre där. I den patriarkala strukturen finns en roll för hur flickor förväntas bete sig som motsvarar hur vi generellt kan se att flickor beter sig i skolan. I denna roll tillåts inte flickor ta lika stor plats som killarna, som vi får lära oss behöver springa av sig mer och behöver mer uppmärksamhet från läraren. Flickor får lära sig att sköta sig i skolan, vara hjälpsam och inte ta för stor plats. Medan pojkar får större utrymme att ta plats och höras. 

Flickaplattformen

Det andra tydliga sättet som den patriarkala strukturen yttras i Sverige, liksom i världen, är genom det sexuella våldet. Genom hotet om att bli våldtagen eller på något annat sätt sexuellt kränkt, lär sig flickor att anpassa sig. De lär sig att inte röra sig ute för sent, att inte vistas i fel områden och att inte bära fel kläder.

I Sverige är inte flickors rättigheter en prioriterad fråga. Vi är duktiga på att lyfta kvinnors rättigheter och barns rättigheter, men vi faller till korta när det kommer till att lyfta de unika utmaningar som flickor möter. På grund av sitt kön och sin ålder utsätts de för dubbel diskriminering. De strukturer som påverkar kvinnor, existerar för flickor men uttrycks på andra sätt. Vi behöver därför addressera flickors rättigheter som en egen kategori, som förvisso inte är frånkopplad kvinnors och barns rättigheter, men som ändå möter sina egna unika utmaningar. 

Av: Thérèse Bennshagen, Flickaplattformen

 

 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug