”Vår rätt att försvara oss”

Dagens inlägg avslutar bloggtemat Avskaffandet av våld mot kvinnor. Idag bloggar representanter från Feministiskt självförsvar Göteborg om kvinnors rätt till fysiskt och mentalt självförsvar. De betonar vikten av att skapa ett rum för att kvinnor tillsammans ska kunna hitta strategier för att hantera situationer i vardagen som underordnar kvinnor. 

självförsvar

Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem, av WHO klassat som ett folkhälsoproblem. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) polisanmäldes förra året 17 700 sexualbrott, varav 6 000 våldtäkter i Sverige. Det är över 16 stycken våldtäkter per dag och mörkertalet beräknas vara flerdubbelt så stort. Enligt BRÅ är 98 procent av dem som misstänks för sexualbrott män. 

De allra flesta fall av mäns våld mot kvinnor och den stora majoriteten av de sexuella övergreppen sker inomhus av någon som den som utsätts har en relation till. Det är pojkvänner, ex, kompisar, farbröder, bekanta och andra män i närheten. Den okände mannen i busken är inte vanlig, men det är ofta honom vi är rädda för. Det är han som får oss att ta omvägen hem på kvällen, det är han som får oss att betala för en taxi vi egentligen inte har råd med eller kanske stanna hemma istället för att gå ut och träffa kompisarna. Det är han som dag efter dag begränsar vårt livsutrymme. Statistiskt löper män betydligt större risk att utsättas för våld av en annan, okänd man utomhus än vad vi som kvinnor gör, men vanligen är det inte männen som bär på rädslan när de går hem sent.

Män manifesterar gång på gång sin våldskapacitet, både mot varandra och mot oss kvinnor, och vi anpassar vårt handlingsmönster efter hotet om våld. Vardagsrädslan tar ständigt av vår energi och begränsar våra liv.

Feministiskt Självförsvar Göteborg arbetar med att lära ut feministiskt självförsvar för att kvinnor ska kunna slå tillbaka när det krävs. Feministiskt självförsvar går ut på att öva både mentalt och fysiskt självförsvar och diskutera gemensamma erfarenheter och strategier. Våra instruktörer är ute på skolor, fritidsgårdar, stödcentrum och alla andra ställen där vi som tjejer och kvinnor kan samlas och stärka oss själva och varandra.

Mäns våld mot kvinnor är det allra brutalaste och råaste sättet för män att utöva sin makt i vårt samhälle, där män strukturellt sett är överordnade kvinnor. Det är verkligheten också i Sverige år 2014 och vi blir dagligen påminda om risken vi lever med som kvinnor. Det kan vara en tidningsrubrik, en närgången man på spårvagnen eller en hotfull kommentar vi hör en väninna få ta emot av sin pojkvän som får obehaget att blossa upp. 

Såväl det överhängande hotet om våld och övergrepp som rädslan för att bli utsatta ger oss hjärtklappning, får oss att titta över axeln och se oss för hur och var vi går. Feministiskt Självförsvar Göteborg menar att det är oacceptabelt att behöva leva så och att vi kvinnor behöver metoder och utrymme för att öka vår trygghet och livskvalitet. Parallellt med vårt arbete behövs också män som tar ansvar för att arbeta med sig själva och andra män för att ändra maktförhållandena.

Att lära tjejer att slåss upplevs av en del som oerhört provocerande, medan vi menar att kvinnor åtnjuter samma lagstadgade rätt till självförsvar som män. Feministiskt självförsvar handlar om att få verktyg att försvara sig mot det våld – och det överhängande hotet om våld - som vi utsätts för av män, av den enda anledningen att vi inte är män. Feministiskt självförsvar är också ett sätt att skapa ett rum där vi tillsammans ska kunna hitta strategier för att hantera situationer i vardagen som underordnar kvinnor - även situationer som inte är direkt hotfulla. 

Vi har rätt att röra oss i det offentliga rummet på samma sätt som män har, men för att kunna göra det behöver vi tillsammans hitta sätt att hantera vardagsrädslan och återerövra vårt livsutrymme. Vi har rätt att försvara oss och vi är värda att försvara, även om det är genom att knäcka näsbenet på någon som väljer att våldföra sig på oss. 

Fem självförsvar logga

Erika Engberg, Linn Ahlvik och Amanda Kappelmark, Feministiskt Självförsvar Göteborg

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug